Krize v eurozóně snižuje důvěru marketérů

úterý, 29. května 2012, 07:30 Výzkum MediaGuru

Prohlubující se krize v eurozóně ovlivnila v květnu výhled o vývoji globálních marketingových rozpočtů, ukazuje specializovaný index.

Globální marketingový index (GMI), který každý měsíc zveřejňuje skupina Warc, zaznamenal v květnu zřetelné snížení oproti předcházejícím jarním měsícům. Znamená to, že představitelé marketingového a mediálního odvětví vyjádřili v květnu vyšší obavy o výhled rozpočtů než v dubnu a v březnu. Konkrétně se hodnota indexu GMI ocitla v květnu na úrovni 50,3. Hodnoty nad 50 naznačují očekávané vylepšení marketingových rozpočtů, zatímco pod 50 naznačují jejich pokles. V dubnu dosáhl index 53,7.  

Editorka Warcu Suzy Young přisuzuje uvedené výhledy zhoršené situaci v zemích eurozóny v důsledku očekávaných řeckých voleb v polovině června. „Protože eurozóna vstoupila do dalšího období krize, není překvapením, že marketéři v tomto čase volí omezení svých výdajů. Podobný vývoj očekáváme také v červnu,“ uvedla.

Výhled o úrovni marketingových výdajů se tak v uplynulých týdnech zhoršil a ocitl se na podobné úrovni jako na začátku letošního roku. Poté se výhled marketérů a jejich víra ve zlepšení zvýšila, což dokumentují zejména očekávání z letošního dubna. V květnu ale klesla na hodnoty podobné těm z kraje letošního roku.

Nejnižší důvěra ve zlepšení byla zjištěna v Evropě (47), což znamená pokles o 3,4 oproti dubnu. O více než 4 body klesla důvěra i v Americe (na 53).

Výhled vývoje globálních marketingových rozpočtů (X/2011-V/2012)

Pozn.: Úroveň pod 50 značí zhoršený stav, 50 značí stav beze změny a úroveň nad 50 znamená zlepšený výhled.

Zdroj: Warc, Marketcharts.com   

Panel, na kterém Warc šetření provádí, čítá téměř 1300 respondentů, kteří pracují na významných pozicích z řad zadavatelů reklamy, provozovatelů médií, mediálních a kreativních agentur, a to na americkém, evropském a asijském kontinentu. Od loňského října poskytuje data o výhledu marketingových rozpočtů každý měsíc.

-mav-