Mediální investice a media mix

úterý, 07. srpna 2012, 08:34 Výzkum MediaGuru

První polovina roku 2012 se na trhu s reklamou nesla ve znamení poklesu. Oproti srovnatelnému období roku 2011 zaznamenal monitoring společnosti Admosphere 3,4% snížení ceníkové hodnoty reklamního prostoru.

V porovnání s prvním pololetím minulého roku se celková ceníková hodnota reklamního prostoru snížila o 971 milionů korun. Ve srovnání s loňskem si polepšil televizní a internetový segment. Výrazný nárůst je naopak zřetelný na poli internetové display reklamy.

Monitorované reklamní výdaje do médií, I. pol. 2012 vs. 1. pol. 2011

Porovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru, I. pol. 2012 vs. I. pol. 2011

Media mix, I-VI/2012

Vývoj investic do médií, 2012 (trend vs. 2011)

Monitorované mediální investice, I. pol. 2011 vs. I. pol. 2010

Pozn.: Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Zdroj všech dat: Admosphere

Monitoring Admosphere pokrývá u internetu jen display reklamu a u rádií jen národní kampaně.