On-line nakupování je stále běžnější

úterý, 21. srpna 2012, 06:47 Výzkum MediaGuru

Nákupy on-line, tj. prostřednictvím internetu, se stále více stávají běžnou součástí našich životů.

Z aktuálního výzkumu GfK Czech na on-line nakupování, v němž bylo metodou CAWI dotázáno na 1 000 respondentů ve věku 15–65 let, pouhých 6 % respondentů uvádí, že si ještě nikdy přes internet nepořídili žádné zboží ani službu. Naproti tomu alespoň jednou za týden si nákupem on-line zpestří život bezmála 14 procent dotázaných.

Co se týče frekvence nákupů přes internet, lidé tento způsob volí nejčastěji jednou za měsíc či méně (přes 40 % dotázaných).  Z hlediska věku nejčastěji nakupují mladší věková skupina od 20 do 29 let, a to často i několikrát do měsíce. Jsou to především lidé s nejvyšším vzděláním, svobodní i zadaní, bez výraznějšího regionálního rozdílu, výjimku zde tvoří pouze Praha. Nejvyšší frekvenci nákupů mají osoby podnikající, studenti a ženy na mateřské dovolené. U těchto zákaznických skupin dosahuje příjem domácnosti průměrné republikové výše.

Kupujeme elektroniku a oblečení

Nejvíce se online nakupuje elektronika a oblečení (35–40 %), poté kosmetika a audio/video nosiče a knihy (20 %). Pořízení dovolené a finančních služeb se pohybuje kolem 10 % a nejnižší zájem vykazuje stále nepříliš používaný nákup potravin (7 %). Elektroniku si takto pořizuje více než polovina mužů, ženy zase tímto způsobem preferují nákup oblečení (40 %), což však významně klesá s rostoucím věkem. Nejvíce uvedené komodity kupují mladí lidé ve věku 15–29 let, ženy ale zůstávají nákupu oblečení věrné i v pozdějším věku.

Napříč všemi kategoriemi zboží dominuje Praha, následovaná moravskými regiony a až poté regiony z Čech.

Největší ochotu pořídit si v budoucnu věci on-line vyjadřují lidé opět u elektroniky (56 %), oblečení (45 %) a knih/audio/video (39 %). Následují je s 34 % kosmetika a pořízení dovolené. Nejméně lidé plánují pořízení finančních služeb a potravin (17 %). Pokud se ale podíváme na rozdíl mezi současným stavem a budoucí ochotou k nákupu, je na prvním místě dovolená a knihy/audio/video, následované elektronikou, kosmetikou a oblečením.

Speciální e-shopy zatím vítězí

Prakticky většina lidí pořizuje nákupy přes specializované e-shopy (80 %) a jen necelá polovina využívá on-line aplikace kamenného obchodu (48 %). Důležitou roli zde hraje věk zákazníka, kdy právě s rostoucím věkem klesá ochota nakupovat přes aplikaci kamenného obchodu. Tento trend je patrný i u plánovaného využití obou prodejních kanálů do budoucna, kde se ale zvyšuje příklon k využití aplikací kamenných obchodů (65 %).

Platba hotově převažuje

Platba je u nákupu on-line ještě stále realizovaná především hotovostí při předání zboží (62 %) či přímým bankovním převodem ze svého účtu na účet prodejce (56 %). Zákazníci však rovněž začínají více používat nové modernější metody platby: již čtvrtina z nich používá i platbu kartou on-line, následovanou speciálními platebními systémy (např. PayU, PayPal či PaySec). Nejméně používanou je platba kartou při převzetí, což využívá jen desetina všech zákazníků.

U nejběžnějších forem platby nehraje věk, pohlaví a velikost sídla zásadní roli, nicméně u moderních plateb tyto parametry výrazně snižují jejich použití (nové metody placení využívají spíše mladší muži, s vyšším vzděláním a z větších měst).

-kch-