Mediální investice v srpnu po čtyřech měsících neklesaly

čtvrtek, 27. září 2012, 07:30 Výzkum, Marketing MediaGuru

Monitorované investice do médií byly v letošním srpnu mírně lepší než v srpnu loňském.

Po čtyřech měsících nenaznačuje monitoring investic pokles v inzertní aktivitě zadavatelů reklamy, jak tomu bylo v uplynulých čtyřech měsících. V osmém letošním měsíci bylo podle hrubých investic do médií vloženo 3,504 mld. Kč, což ve srovnání s loňským srpnem představuje nárůst o více než 1 %.

Monitorované investice do reklamy v médiích (mil. Kč), srpen 2012

Monitorované investice ale neodrážejí skutečný objem, který média za prodej reklamní plochy získávají. Velmi pravděpodobně tak v reálných tržbách bude monitorovaný 1% nárůst představovat minimálně stagnaci, spíše však mírný pokles.

Z hlediska jednotlivých mediatypů byl srpen nejúspěšnější pro internet, resp. bannerovou reklamou na internetu (monitoring totiž postihuje jen výdaje do display reklamy). Oproti předchozím měsícům si v srpnu polepšila rádiová reklama (v případě rádií jde pouze o národní kampaně, nikoli regionální).

Nejsilnějším mediatypem je s více než 40% podílem televizní reklama, následovaná reklamu v tisku a na internetu.

Zdroj všech dat: Admosphere

-mav-