Rhodos: nejlepší firemní image má Zentiva

středa, 19. září 2012, 07:19 Marketing MediaGuru

Křišťálové sošky Rhodos, které jsou každoročně udělovány za nejlepší firemní image, byly rozdány. Zvítězila Zentiva.

Občanské sdružení Rhodos – firemní image v rámci svého 14. ročníku soutěže Rhodos – cena za image ocenila nejlepší firemní image za uplynulý rok. Firemní image v rámci tohoto projektu hodnotil reprezentativní panel více než 300 českých i zahraničních vrcholových manažerů působících v České republice. Hodnocení zajišťují výzkumné agentury ppm factum research (dříve Factum Invenio) a Data Collect.

S největším náskokem a zároveň s nejvyšším Rhodos Indexem napříč všemi kategoriemi zvítězila v kategorii farmaceutických společností Zentiva. Všechny ostatní kategorie skončily vyrovnaněji, ve většině z nich dosáhly na vítězství nadnárodní společnosti, jako je Globus, Miele, Nestlé, Panasonic, Procter & Gamble a Telefónica. Z českých značek získaly prvenství společnosti ČSOB, Kofola, Kooperativa a již zmíněná Zentiva.

Jan Herzmann, předseda občanského sdružení Rhodos – firemní image letošní výsledky komentoval: „Je zřejmé, že pro image firem není rozhodující jen jejich obrat nebo spokojenost zákazníků. Členové hodnotícího panelu si zřejmě byli dobře vědomi, že image je součástí hodnoty značky a úzce souvisí s tím, nakolik si ta která firma dlouhodobě buduje pevné místo na trhu.“

Výsledky v jednotlivých kategoriích

Segment

Oceněná firma

Banky

Československá obchodní banka, a. s.

Pojišťovny

Kooperativa pojišťovna, a.s.,

Vienna Insurance Group

Výrobce a dodavatele potravinářských výrobků (food)

Nestlé Česko, s.r.o.

Výrobci a dodavatelé nepotravinářských výrobků (non-food)

Procter & Gamble Czech Republic, s.r.o.

Výrobci a dodavatelé nápojů

Kofola, a.s.

Výrobci a dodavatelé spotřební elektroniky

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika

Výrobci a dodavatelé bílé techniky

Miele, spol. s r. o.

Farmaceutické společnosti

Zentiva Group, a.s.

Obchodní řetězce

Globus ČR, k.s.

Telekomunikační společnosti

Telefónica Czech Republic, a.s.

-kch-