Co vše lidé dělají s telefony u sledování jiných médií

úterý, 20. listopadu 2012, 16:05 Výzkum MediaGuru

Při sledování jiných médií lidé stále častěji používají své chytré telefony pro vyhledání dodatečných informací o právě zaznamenaném produktu či službě.

V říjnu provedl OMG Research výzkum o tom, která média lidé sledují během manipulace se svými smartphony. Výzkum byl uskutečněn na 217 respondentech z online populace, která vlastní smartphone (asi 42 % v online populaci 18–60 let). Zjistil, že celkově jsou „paralelně“ aktivnější ženy. Mladí lidé posílají zprávy, starší lidé volají a ti ve středním věku vyhledávají webové stránky a informace o produktech, které v jiných médiích viděli nebo o nich slyšeli.

Z průzkumu vyšlo najevo, že u televize, rádia, tisku i internetu lidé často volají, posílají SMS nebo si čtou e-maily.  U sledování televize chytré telefony více využívají  ženy. Většina z nich (58 %) telefonuje a 74 % píše SMS. Více než třetina respondentek (35 %) je také na Facebooku a jiných sociálních sítích. Muži jsou celkově méně „paralelně“ aktivní. Při sledování TV jich volá 44 % a 55 % píše SMS. Na sociálních sítích u počítače bývají jen ve 20 %.

Podobný genderový rozdíl je vidět i na internetu a u rádia, kde jsou opět aktivnější ženy. Textové zprávy píše 50 % žen a 47 % mužů, volá 43 % žen a 31 % mužů. U rádia se obecně nejčastěji píší SMS. Na sociálních sítích je 28 % žen a 18 % mužů.

Z hlediska věkové segmentace, jsou nejaktivnější lidé ve věku 18–24 let, z nichž 87 % u televize SMSkuje a 49 % volá. V průběhu let lze pozorovat, že se se poměr volání versus psaní SMS mění. S přibývajícím věkem lidé u televize raději volají: nejvíce telefonuje populace nad 55 let, zatímco 47 % telefonuje, zprávy píše jen 35 % dotázaných.

Při čtení časopisů a novin je zajímavé, že k vyhledávání informací o službě či produktu nebo k návštěvě webových stránek, které zaznamenali v médiích, nejvíce využívají smartphone lidé ve věkové kategorii 45–55 let.

Trend paralelní konzumace podporuje tezi, že je výhodné odkazovat v reklamách především na internet, kde lze dohledat více informací o produktech, a případně je zde i koupit.

OMG RESEARCH je výzkumné oddělení, které realizuje marketingové výzkumy pro klienty mediálních agentur OMD, PHD a Attention!Media. Zabývá se zejména výzkumy týkajícími se efektivity reklamní komunikace v médiích. V případě zájmu o bližší informace napište na OMG Research nebo se podívejte na researchguru.cz.

Autorka textu: Pavla Procházková, Omnicom Media Group Research