Analýza: Facebook rozhodne o volbě prezidenta

pondělí, 07. ledna 2013, 17:38 Výzkum, Internet & Mobil MediaGuru

Semantic Visions představila odlišnou analýzu vyhlídek prezidentských kandidátů.

Společnost Semantic Visions, specializující se na automatické porozumění textu a analýzu sentimentu, představila analýzu obsahu textů a zpráv publikovaných na internetu týkajících se prezidentských kandidátů letošních voleb.

Celkem bylo analyzováno 375 880 článků se zaměřením na volbu prezidenta ČR z 1 760 online zdrojů a 62 332 postů a komentářů z FB profilů všech prezidentských kandidátů za období od 1. října 2012 do 1. ledna 2013.

Z výsledků vyplývá, že největší šanci na postup do druhého kola má Miloš Zeman, těsně za ním je Karel Schwarzenberg a stále více ztrácející Jan Fischer. S poměrně výrazným odstupem následují Jiří Dienstbier a Vladimír Franz. Zbývající čtyři kandidáti šanci postoupit nemají.

Podle zástupce společnosti Semantic Visions Julia Rusnaka rozhodne souboj Karla Schwarzenberga a Jana Fischera o postup do druhého kola volební účast FB uživatelů.

Své tvrzení společnost Semantic Visions zakládá na tezi, že veřejné mínění je odrazem obrazu, který představují veřejná média. Na možném úspěchu se tedy podílí všeobecná známost osoby, tedy celkový počet článků a zmínek v médiích, a emoční náboj mediálních výstupů. V konečné fázi kampaně závisí rovněž na vzájemné dynamice dvou předchozích faktorů.

Z pohledu online článků se zaměřením na volbu prezidenta je vidět, že se v pozorovaném čase nejvíce daří Miloši Zemanovi, jehož podpora je stabilně silná. V posledním období roste i počet online mediálních výstupů zmínky i Janu Fischerovi a Karlu Schwarzenbergovi.

Zdroj: Semantic Visions

V prosinci měl největší zastoupení v online médiích Miloš Zeman (19,17 %), kterého následoval Karel Schwarzenberg (17,08 %) a Jan Fischer (14,85 %).

Zdroj: Semantic Visions

Analýza sentimentu, která posuzuje pozitivní či negativní vyznění článku, ukázala, že do vánočních svátků si polepšil Karel Schwarzenberg a Jiří Dienstbier. Naopak zhoršující se tendenci je možné pozorovat u Jana Fischera a Vladimíra Franze.

Zdroj: Semantic Visions

Na Facebooku, kde byly ve spolupráci se společností SocialBakers analyzovány posty a komentáře na profilech jednotlivých prezidentských kandidátů, je situace poněkud jiná. Miloš Zeman zde prakticky nefiguruje. O přední příčky v zastoupení kandidátů se v posledním sledovaném měsíci dělí Karel Schwarzenberg (29,57 %) a Vladimír Franz (29,27 %).

Zdroj: Semantic Visions

V časovém vývoji je pak možné pozorovat útlum na straně Vladimíra Franze a naopak zvýšenou aktivitu u Karla Schwarzenberga.

Zdroj: Semantic Visions

Z hlediska analýzy sentimentu je vidět, že u původní FB jedničky Vladimíra Franze postupně vyprchává emoční náboj, zatímco u Karla Schwarzenberga ustupují negativní komentáře. Nutno podotknout, že analyzované příspěvky se nemusí nutně týkat prezidentského kandidáta, ale uživatelé mohou reagovat i na některý z předchozích příspěvků jiného z uživatelů.Při své analýze využila společnost Semantic Visions obdobný přístup jako v případě úspěšné predikce parlamentních voleb ve Velké Británii, kterou zpracovala pro televizi CNN, a loňských prezidentských voleb ve Spojených státech.

Celou zprávu naleznete zde.

-kch-

Foto: Photospin