ČRo nesouhlasí, aby Lagardere získala BBC

pátek, 18. ledna 2013, 10:03 Aktuality, Rádio MediaGuru

Český rozhlas je proti tomu, aby Lagardere ovládla stanici BBC. Obrací se proto na RRTV a antimonopolní úřad.

Český rozhlas, který spolupracuje od roku 1996 na tvorbě obsahu českého vysílání BBC, nesouhlasí s tím, aby stoprocentní podíl v provozovateli BBC získala společnost Lagardère. Ta v Česku  provozuje skupinu komerčních rádií – Evropa 2, Frekvence 1, rádio Bonton, Dance Radio. Obrací se proto na RRTV a antimonopolní úřad.

Provozovatel českého vysílání BBC, společnost BBC Radiocom, požádala ke konci loňského roku Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o předběžný souhlas s převodem 100% obchodního podílu z BBC na Lagardere.

„Vedení Českého rozhlasu vyjadřuje nad žádostí, která by vedla k ovládnutí stávajícího vysílání dvou rozhlasových stanic veřejné služby komerčním subjektem, značné znepokojení a vyslovuje naději, že tento záměr nebude uskutečněn," uvádí v tiskovém prohlášení mluvčí Českého rozhlasu Jakub Čížek. Dodává, že Český rozhlas nesouhlasí ani s případnou změnou platných licenčních podmínek, podle nichž musí stanice BBC vysílat pořady BBC World Service v angličtině (zpravodajství, publicistika, vzdělávání a sport) a pořady dodávané Českým rozhlasem. Prohlašuje zároveň, že je nadále připraven spolupracovat s BBC na vysílání programu dle stávajících licenčních podmínek.

Z výše uvedených důvodů se ČRo obrátil na RRTV s výzvou, aby s převodem obchodního podílu nevyslovila souhlas.

„Bylo by velmi nešťastné a pro pověst ctihodné BBC jistě nikoliv povzbuzující, kdyby unikátní soubor dvanácti kvalitních kmitočtů v pásmu FM byl prostřednictvím prodeje podílu BBC v dceřiné společnosti BBC Praha vyveden z prostoru veřejné služby pro potřeby komerčního vysílání. Jsme přesvědčeni, že zachování dosavadní dlouholeté úspěšné spolupráce britské BBC a ČRo nadále formuje pluralitu a obsahovou nezávislost rozhlasových stanic v ČR,“ komentuje vzniklou situaci generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

Český rozhlas má také pochybnosti o tom, zda převodem 100% podílu ve společnosti BBC Radiocom (Praha) z dosavadního jediného společníka British Broadcasting Corporation na společnost Lagardère Active ČR nemůže dojít k narušení hospodářské soutěže na území České republiky. Český rozhlas proto v této věci podal podnět k Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Společnost Lagardère se proti stanovisku Českého rozhlasu ohradila. „Jsme pevně přesvědčeni, že spolupráce BBC a Lagardère nejenom umožní zachování hodnotného vysílání BBC v ČR, ale přinese navíc i větší pestrost v segmentu stanic mluveného slova. Tento segment by v ČR byl jinak naopak zcela pod dominantním vlivem veřejnoprávního ČRo," uvádí ve svém prohlášení.

O charakteru licence, podle které vysílá BBC Radiocom, není podle Lagardère pochyb a zákon o RTV jasně definuje, jakým způsobem RRTV posuzuje podmínku plurality v souvislosti s udělením souhlasu k převodu obchodního podílu ve společnosti provozovatele vysílání s licencí - jako jediné kritérium k posouzení definuje kumulativní pokrytí do 300%. „Stanice kontrolované společností Lagardère jsou zhruba na jedné třetině tohoto limitu. Vyjádření ČRo považuje Lagardère za nevhodný pokus ovlivňovat jednání a rozhodování RRTV v probíhajícím správním řízení v dané věci a snahu zatahovat do něj prvky, které s daným rozhodnutím nesouvisí a jsou pro něj zcela irelevantní,"  dodává.

BBC získala soubor vysílacích kmitočtů na základě osobní žádosti předsedkyně vlády Margaret Thatcherové prezidentu Václavu Havlovi během její oficiální návštěvy v Praze v září 1990.

-mav-