Mladí lidé jsou ke spotřebě rezervovanější

pondělí, 14. ledna 2013, 06:00 Výzkum MediaGuru

Aktuální výsledky syndikované studie TNS AISA zaměřené na chování mladých lidí ve věku 12–26 let ukazují, že jsou dnes o něco starostlivější a méně troufalí.

Výzkumná agentura TNS AISA ve své aktualizované studii TRU, jež se zabývá názory, hodnotami a postoji mladé generace ve věku od 12 do 26 let, ukazuje, jak se v chování mladých lidí odráží současná doba a ekonomická nálada ve společnosti. Na cestě od troufalosti k dospělosti hledají především podporu, například v podobě uznání a respektu.

„Přestože už neprožívají mládí tak bezstarostně, stále platí, že ti bezstarostní jsou se svým životem spokojeni nejvíc. Proto u nich vyhrává ten, kdo jim pomůže se tak cítit. To platí pro marketéry stejně, jako pro kohokoli jiného, komu na vztahu s mladými lidmi z nějakého důvodu záleží – pro učitele, vychovatele, rodiče, zaměstnavatele... Pochvala, podpora a taktní přístup nabývá ve srovnání s minulým rokem u mladých na významu,“ říká Bronislav Kvasnička, Managing Director TNS AISA.

Na vzorku 1 500 mladých respondentů, který respektuje strukturu české populace ve věku 12–26 let z hlediska pohlaví, věku a místa bydliště, je v porovnání s loňskými závěry patrný jistý posun:

Ve vztahu k financím jsou dnes mladí opatrnější

Letos je těžší mladé lidi přesvědčit. Už vědí, že musí vynaložit hodně úsilí na to, aby získali peníze, a mají jich méně než loni. Tomu odpovídá i jejich větší rezervovanost ke spotřebě i k reklamě. Je složitější je nadchnout, vše hodnotí průměrněji. Ve srovnání s loňskem jim nic nepřipadá více „in“. Velké téma jsou pro ně půjčky, zvlášť pro ty starší, kteří nestudují na vysoké škole.

Dotykáče jsou jejich symbolem

Přístroje s dotykovým displejem, ať už to jsou smartphony, nebo tyblety, jsou pro mladou generaci samozřejmostí a bránou do světa online. Vlastní je už více než polovina z dotázaných. Na internetu se v této věkové skupině nejvíc prezentují ti sebevědomí, kteří jsou pro své vrstevníky vzorem. Pro marketéry je velká šance se od nich inspirovat nebo je podpořit ve vytváření jejich online identity.

Reklama je baví

Reklama mladé baví, rádi si o ní povídají, sdíleí ji. K nejoblíbenějším patří formát „zábavného seriálu“. Televizi jako médiu věří ti nejmladší, ve věku 12–15 let. Naopak ti starší víc důvěřují internetu. Mají také nové idoly, zatímco loni poslouchali hudební skupinu Nightwork, letos jsou mezi mládeží celebritami číslo jedna Ondřej Sokol a Tomáš Klus.

-kch-