Od krize ztratil televizní trh přes miliardu

pondělí, 07. ledna 2013, 09:58 Výzkum, TV MediaGuru

Velikost trhu s TV reklamou překročila v roce 2011 osm miliard korun a za rokem 2008 zaostala o více než jednu miliardu.

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb hlavních komerčních televizních stanic dosáhly v roce 2011 (poslední rok, za který jsou data k dispozici) necelých 8 miliard korun a oproti roku 2010 se zvýšily o 9 %. Předloňský rok tak byl pro komerční televize z hlediska tržeb celkově úspěšnější než roky předcházející, přestože na objem z roku 2008 nedosáhly a ve srovnání s ním zaostaly o více než miliardu. Nejcitelnější pokles zaznamenaly tržby televizních stanic v roce 2009 – tedy v roce, který už byl poznamenán nervozitou zadavatelů reklamy – a kdy se ve srovnání s předešlým rokem tržby celkově snížily o necelých 20 %.

Vývoj tržeb komerčních TV v letech 2008-2011, v tis. Kč

Zdroj: účetní závěrky společností CET 21, FTV Prima, Barrandov TV Studio

Největší část tržeb generuje společnost CET 21, provozovatel stanic skupiny Nova, jejíž tržby v roce 2011 zůstaly nad úrovní 5 mld. Kč. Nejvyššího nárůstu dosáhla v předloňském roce společnost Barrandov Televizní studio, provozující vysílání TV Barrandov, která meziročně narostla téměř o 150 %. Dvojka komerčního trhu, FTV Prima, se s objemem tržeb přiblížila k úrovni 2,5 mld. Kč a meziročně si polepšila o téměř 20 %.

Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb komerčních TV v tis. Kč

Také hospodářský výsledek provozovatelů TV stanic se v předloňském roce ve srovnání s předcházejícím roce vylepšil, když se zvedly všechny hlavní komerční televize. TV Barrandov se podařilo snížit ztrátu téměř na polovinu (tj. 181 mil. Kč) a hlavním komerčním televizím (Nova, Prima) se podařilo vydělat více než 300 mil. Kč.

Hospodářský výsledek provozovatelů TV vysílání v tis. Kč, 2011 vs. 2010

Vzhledem k tomu, že tržby komerčních televizí jsou v drtivé většině tvořeny především z prodeje reklamy a dalších forem komerční komunikace, je možné projektovat postavení TV stanic na reklamním trhu a odhadovat tak jeho reálnou velikost. Pokud započítáme výnosy České televize z prodeje reklamy, zjistíme, že v roce 2008 dosahoval reklamní televizní trh velikosti cca 9,5 mld. Kč. V roce 2011 tržby komerčních televizí společně s reklamními výnosy ČT dosáhly cca 8,2 mld. Kč – televizní trh se tak od roku 2008, který je považovaný za poslední příznivý rok před nástupem ekonomické recese, snížil o více než miliardu.

Je patrné, že legislativní omezení pro vysílání reklamy na kanálech ČT1 a ČT24, platné od konce října 2011, snížilo reklamní výnosy ČT v roce 2011 na 279 mil. Kč a že ve srovnání s rokem 2010 se zvýšil objem reklamních investic na kanálech FTV Prima a TV Barrandov.

Projekce vývoje reklamních tržeb TV stanic v tis. Kč, 2008-2011

Nova s Primou ovládají přibližně 90 % trhu s TV reklamou, z čehož si nejvíce ukrajuje provozovatel stanic skupiny Nova, jehož podíl na trhu s televizní reklamou představoval v roce 2011 podle údajů o hospodaření přibližně 60 %.

Projekce podílu TV skupin na reklamním trhu v roce 2011

Zdroj všech dat: účetní závěrky 2011, výroční zpráva ČT, ostatní TV = odhad

-mav-