České mediální trendy v pěti grafech

pátek, 15. února 2013, 12:19 Výzkum MediaGuru

Přinášíme pohled na vývoj sledovanosti jednotlivých českých mediatypů v pětiletém období.

Pohled na základní parametry sledovanosti havních mediatypů ukazuje, co se během pěti let odehrálo v jejich vývoji. Jak vplývá z následujících pěti grafů, mediální konzumace se s rozšiřujícím počtem kanálů zvyšuje. Rostoucí trend je zřejmý u internetu, což je očekávatelné, ale také u televize a stabilní až mírně rostoucí je za sledované období let 2007-2012 u rádií. Stabilní zájem také dlouhodobě vykazovaly časopisy, určitý pokles byl zaznamenán až v loňském roce. U deníků se čtenost snižuje každoročně.

Do přehledu jsou zahrnuty základní ukazatele sledovanosti médií – u deníků a časopisů čtenost na vydání (v tis. osob), u televize průměrná doba stráveného času (ATS, v hodinách), u rádií poslechovost (poslechovost včera v tis. osob) a u internetu počet unikátních návštěvníků (v tisících).

Vývoj sledovanosti českých médií 2007-2012

Zdroj: Media projekt 2007-2012, Radio projekt 3-4Q/2007-2012, ATO-Mediaresearch 2007-2012, NetMonitor XII/2007-2012

-mav-