Kampaň Penzička se výrazně podílí na našich prodejích

úterý, 05. února 2013, 12:04 Marketing Kateřina Straková

Petr Brousil, ředitel marketingu Penzijní společnosti České pojišťovny, hovoří o konceptu reklamní kampaně Penzička a důsledcích neinformovanosti o penzijní reformě.

V říjnu loňského roku jste spustili kampaň „Penzička“, jež je postavena na improvizačních skečích kvarteta herců z TV show Partička. Jste s tímto konceptem spokojeni?

Spokojeni určitě jsme. Podzimní část kampaně se výrazně podílela na našich obchodních výsledcích. Jen v listopadu, tedy v období vrcholícího zájmu o penzijní připojištění za původních podmínek, jsme sjednali více než 100 tisíc nových smluv, a to i díky Penzičce. Věřím, že stejně úspěšné bude i její letošní pokračování zaměřené na druhý pilíř.

Nebojíte se, že výrazní herci, spjatí s Partičkou, přebijí komunikovanou značku Penzijního fondu České pojišťovny? Například, že se může stát, že lidé nerozliší upoutávku na pořad od reklamního sdělení?

Toto riziko jsme si samozřejmě uvědomovali. Koncept byl proto před realizací poměrně důkladně testován, a že jsme tento potenciální problém dobře ošetřili, potvrzují posttesty. Reklama se v trackingu ve všech parametrech pohybuje nad benchmarkem trhu, včetně silné vazby na značku.

Jak přesně spolupráce s herci probíhala? Opravdu se jednalo o improvizaci?

Půlminutové televizní spoty měly předem dané rámcové scénáře, které byly ale samozřejmě konzultovány s herci a následně dotvořeny přímo „na place“ tak, aby i toto co nejvíce odpovídalo improvizaci. Delší virální videa, která nyní postupně umísťujeme na internet, vycházejí přímo z her Partičky, kdy před natáčením byla dána pouze témata. V tomto případě šlo pouze o improvizaci. Drtivá většina těchto her se natáčela jen jednou.

Plánujete koncept Penzičky dále rozvíjet? Jsou všechny spoty již natočeny nebo plánujete ještě další natáčení? Ptám se proto, že se proslýchá, že to mezi jednotlivými členy Partičky pěkně skřípe.

Koncept Penzičky má své výrazné plus právě v možnostech dalšího rozvoje a nejrůznějšího využití. V tuto chvíli máme většinu spotů a videí již připravenou, ale v případě potřeby můžeme uvažovat o dalším rozšíření. Pokud by k tomu došlo, neočekáváme, podobně jako doposud, žádné problémy.

Koncept Penzičky je založen na programu jedné z českých televizních stanic. Není to příliš riskantní s ohledem na možnou odmítavou reakci jiných stanic? Jaké v tom vidíte výhody?

Přestože je Partička fenoménem, výhoda Penzičky není v její televizní předloze, ale v celkovém pojetí reklamy, které nás výrazně odlišuje od konkurence. Srozumitelnou a zároveň velmi originální a atraktivní formou komunikujeme naše produkty, benefity i značku. Koncept navíc není jen o televizi, ale i o ostatních médiích.

Kromě televizní kampaně využíváte hojně i digitální komunikace, což není zrovna kanál, který si rády volí finanční instituce. Jak svou přítomnost na FB hodnotíte?

Facebook je jedna z komponent naší on-line komunikace a bylo by asi překvapivé, pokud bychom FB s takovým konceptem, jako je Penzička, ignorovali. V případě sociálních sítí stavíme hlavně na lehce provokativní zábavě, která se dá snadno sdílet. Cílem je vzbuzovat zájem o podrobnější informace u relevantních zdrojů. Mám na mysli web nebo naše obchodní síť a pobočky. Další rozvoj penzičkové stránky na FB souvisí s postupným nasazováním virálních videí a ostatní zábavy v nadcházejících měsících.

Připravujete v rámci své komunikace ještě nějaké novinky?

Myslím, že to spolu s naší konkurencí budete moci posoudit v průběhu prvního letošního pololetí.

Zakladatelem vaší společnosti je Česká pojišťovna, jež je součástí Generali PPF Holdingu B. V. Do jaké míry je strategie Vaší komunikace závislá na rozhodnutí mateřské společnosti?

Je logické, že koncept i jeho nasazení musí ladit s komunikační strategií mateřské společnosti, a proto vše konzultujeme s Českou pojišťovnou. Společně koordinujeme i harmonogram kampaně tak, aby se naše kroky nepřekrývaly s podporou jiných produktů pojišťovny.

Od začátku ledna komunikují i ostatní penzijní fondy svou produktovou nabídku na 2. pilíř. Jaký je o 2. pilíř zájem?

Zájem o druhý pilíř se slušně rozjíždí, registrujeme první tisícovky klientů a předpokládáme další růst. Lidé, kteří si v prvních dnech sjednali spoření ve druhém pilíři, nebylo třeba nijak přesvědčovat – problematiku mají sami nastudovanou, dobře vědí o problémech státních důchodů, chtějí nezávislost na prvním pilíři a vyvést si peníze na vlastní účet. Současná poptávka odpovídá situaci ze začátků penzijního připojištění v roce 1994, při založení našeho penzijního fondu. Druhý pilíř představuje rozhodnutí na celý život, nelze čekat, že si ho každý sjedná na první schůzce s finančním poradcem nebo při první návštěvě pobočky. V rámci naší obchodní sítě máme v tuto chvíli domluveny další tisíce schůzek s potenciálními klienty, kterým budeme reformu pečlivě vysvětlovat.

Penzijní reformu provází hodně emocí. Čím si myslíte, že je to způsobeno? Jedná se podle Vás o špatnou komunikaci našeho státu?

Pokud se dnes lidí zeptáte, co si myslí o budoucnosti státních penzí, většina odpoví, že stát na důchody peníze nemá a určitě mít nebude. Když jim ale současně nabídnete možnost vlastního spoření na důchod, tak řada z nich namítne, že to je příliš rizikové nebo se to nevyplatí. Přitom jde o něco v západním světě tak běžného. Podle mě je tedy současný stav důsledkem velké neinformovanosti, za kterou nese odpovědnost především stát. Povědomí o hlavních benefitech druhého pilíře – za vklad ve výši 2 % získám ze svých odvodů na sociální pojištění 3 % na vlastní účet a že tyto peníze jsou předmětem případného dědictví – je stále nízké. Již teď se ale na úrovni odpovědných ministerstvech, jako je ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo financí, rozbíhá řada aktivit, které spolu s osvětou sektoru penzijních společností potenciálním klientům brzy správně vysvětlí, proč je rozumné do druhého pilíře co nejdříve vstoupit.

Petr Brousil

Na pozici ředitele marketingu a tiskového mluvčího Penzijní společnosti České pojišťovny působí od roku 2004. Předtím pracoval na několika marketingových pozicích v ING. Vystudoval demografii a sociologii na Univerzitě Karlově. Zároveň je absolventem VŠE Praha.

Svůj volný čas rozděluje mezi rodinu, sport a outdoorové aktivity.