Vydavatelé přišli za čtyři roky o tři miliardy korun

pondělí, 11. února 2013, 11:47 Výzkum, Tisk MediaGuru

Souhrnný obrat největších vydavatelů v předloňském roce klesl o více než jednu miliardu. Od roku 2008 největší vydavatelé ztratili tři miliardy.

Od roku 2008, kdy český mediální trh dostihlo ekonomické zpomalení, klesly souhrnné obraty největších českých vydavatelů o tři miliardy korun, což v procentuálním srovnání znamená pokles o dvacet procent. Do výsledku jsou započítány obraty největší desítky, resp. jedenáctky vydavatelů podle monitoringu inzerce včetně jejich vydavatelských společností, ve kterých mají majetkovou účast (např. Metro ČR, Astrosat, Respekt Publishing atp). Jejich souhrnný podíl představuje na tiskovém inzertním trhu téměř 80 %, pohled na vývoj ekonomických ukazatelů u těchto vydavatelů je tak vypovídajícím obrazem o celkovém postavení českých vydavatelů a jejich pozici na trhu.

Rok 2011 byl ve sledovaném čtyřletém období pro české vydavatele druhým nejhorším. Citelný pokles obratu, který vydavatelé vytvářejí zejména z prodeje svých tištěných titulů a z prodeje reklamního prostoru, klesl nejvíce v roce 2009, a to o 1,5 miliardy. Přinesl-li rok 2010 zmírnění poklesu (meziroční snížení o cca 3 %), v následujícím roce 2011 se pokles prohloubil o zmiňovanou miliardu (tj. meziroční snížení o 8 %). Vydavatelům se tak zatím nedaří kompenzovat propady příjmů, a to zejména z prodeje inzertního prostoru, kterým čelí v důsledku nižších mediálních výdajů zadavatelů a také v důsledku nástupu internetu a přesunu marketingových výdajů na online reklamu.

Vývoj souhrnného obratu TOP vydavatelů (2008-2011) v tis. Kč

Mezi obratově nejsilnější vydavatelství patří Mafra (včetně Metro ČR), Ringier Axel Springer CZ a Vltava-Labe-Press. Většina sledovaných vydavatelů zaznamenala předloni pokles obratu, výjimkou jsou pouze menší vydavatelé patřící pod silnější společnosti – Respekt Publishing a Home Deco SMP a dále středně velké Business Media CZ.

Vývoj obratu TOP vydavatelů v tis. Kč

V souvislosti s nižšími výkony vydavatelů dochází také k poklesu jejich zisku. Mezi největšími vydavateli je pouze polovina z nich zisková. Mezi trojici vydavatelů s nejvyšším ziskem patří Ringier Axel Springer CZ, Mafra a Bauer Media (pozoruhodný je v tomto kontextu výsledek vydavatelství Astrosat). V roce 2011 se souhrnný zisk vydavatelů ve srovnání s předešlým rokem snížil o cca třetinu, opět výraznější rozdíl je pak mezi rokem 2008, kdy se souhrnný zisk sledovaných vydavatelů vyšplhal na 1,2 miliardy korun, zatímco předloni nedosáhl ani půl miliardy. Na druhou stranu, rok 2009 byl z pohledu zisku nejslabším rokem – tento výsledek je ale částečně zkreslen o ztrátu vydavatelství Economia přes 100 mil. Kč, která však byla způsobena odpisem budovy v Dobrovského ulici a nesouvisela tak se slabším výkonem společnosti.

Vývoj souhrnného zisku TOP vydavatelů 2008-2011, v tis. Kč

TOP vydavatelé podle zisku v roce 2011, v tis. Kč

Zdroj všech dat: účetní uzávěrky, 2008-2011

Analýzu televizního trhu jsme publikovali zde.

-mav-