Výzkum trhu zvýšil obrat na 2,35 mld. Kč

středa, 27. února 2013, 07:35 Výzkum MediaGuru

Výzkumným agenturám se loni podařilo mírně zvýšit obrat. Příznivý kurz očekávají i letos.

Obrat výzkumu trhu a veřejného mínění měl v loňském roce dosáhnout 2,35 mld. Kč, což představuje mírný 2% růst oproti roku 2011. Uvedlo to sdružení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění SIMAR. Data pro předběžný odhad obratu trhu za rok 2012 poskytlo kromě dvanácti členských agentur SIMAR také dalších jedenáct agentur (celkem tedy 23), zbytek trhu, 25 %, byl dopočítán odhadem.

„Dvouprocentní růst je, výzkumnicky řečeno, v rámci statistické chyby, v současné ekonomické situaci se však dá považovat za úspěch. Růst výzkumu trhu může být také barometrem ochoty firem zlepšovat své aktivity a i ochotu vytvářet a testovat inovace, které mohou vést k dalším úspěchům budoucnosti,“ uvádí v oficiálním tiskovém oznámení SIMAR. Jedničkou trhu výzkumných agentur je agentura Ipsos.

Výzkumné agentury podle obratu, 2012

Zdroj: SIMAR

Výhled na letošní rok je podle sdružení optimistický, když 85 % agentur předpokládá růst, popřípadě podobný obrat jako v předešlém roce. 20 % dotazovaných agentur dokonce očekává dvouciferný růst obratu. Zdroje růstu lze vysledovat hlavně v segmentu zákaznické zkušenosti, tedy retail, shopper a mystery shopping. Zkušenosti českých profesionálů ve výzkumu trhu v poslední době jsou také využity v regionálních projektech, kde se Česká republika stává regionálním analytickým centrem regionu. Nové příležitosti a výzvy čekají marketingový výzkum v technikách poháněných internetem, experimentům v mobilním výzkumu a analýze kombinovaných datových zdrojů skrývající se pod stále častěji skloňovaným termínem „Big data“.

Agentury si podle zprávy také uvědomují zvyšující se poptávku po výzkumných řešeních a výstupech, které zadavatelům výzkumu umožňují okamžitou použitelnost, inspiraci při hledání nových příležitostí na trhu a nabízí pokud možno efektivní řešení úkolu. Sdružení SIMAR v letošním roce také plánuje aktivnější dialog se zadavateli a partnery výzkumu, například díky nově vznikajícímu Klubu SIMAR.

-mav-