Češi získávají zprávy hlavně na internetu a v televizi

pátek, 22. března 2013, 07:49 Výzkum MediaGuru

Především internet a TV jsou dnes pro českou internetovou veřejnost hlavním zdrojem zpravodajských informací, ukazuje studie Mediaresearch.

Zpravodajské weby jsou spolu s televizí nejčastějšími zdroji informací o dnešním světě, politické a hospodářské situaci v České republice a dalších významných společenských i kulturních událostech. Denně konzumuje zpravodajství v televizi nebo na internetu více než tři čtvrtiny aktivní internetové populace. Na rozdíl od televizního zpravodajství však více než polovina aktivních internetových uživatelů (55 %) navštěvuje zpravodajské weby několikrát denně (u televize pouze 37 %). Vyplývá to ze studie Zpravodajské servery ČR v roce 2012 společnosti Mediaresearch.

Zpravodajství v rádiu poslouchá alespoň někdy bezmála každý z aktivních internetových uživatelů (pouze 4 % nikdy), denně poslouchá zpravodajství v rádiu více než polovina aktivních internetových uživatelů.

V souladu s výsledky dalších výzkumů i studie Zpravodajské weby 2012 potvrdila postupný pokles čtenosti deníků. Bezmála každý desátý aktivní internetový uživatel v dnešní době nečte deníky vůbec, celkem dvě pětiny aktivních internetových uživatelů čtou deníky méně často než jednou týdně.  Po více než 15 letech koexistence tištěných deníků a zpravodajských webů v ČR, po období, kdy řada vydavatelství zpočátku nebrala internetové zpravodajství příliš vážně nebo v něm naopak viděla nepřítele číslo jedna, dochází k postupnému poklesu čtenosti  novin i počtu prodaných výtisků a každý druhý aktivní internetový uživatel si dokáže představit „neexistenci“ tištěných novin a existenci zpravodajského obsahu pouze na internetu. Nástup zpravodajských webů také změnil chování nás uživatelů.  Zatímco dříve lidé spoléhali na deníky jako zdroj aktuálních a čerstvých informací a začínali svůj den jejich četbou, dnes lidé spoléhají zejména na internet a zpravodajské weby, že jim přinesou aktuální čerstvé informace. Deníky mnohem častěji než dřív otevíráme až po návratu z práce nebo naopak večer před spaním. Očekáváme však spíše podrobnější analýzy a komentáře než čerstvé a aktuální informace.

Jak často sledujete zpravodajství v těchto médiích?

kliknutím zvětšíte

Zpravodajské weby konzumujeme průběžně v době celého dne, nejčastěji mezi 9:00-11:00 dopoledne (po příchodu do práce) a po příchodu z práce (mezi 16:00-19:00 hodinou). Výzkum ukázal, že rozdíly v tom, kdy v průběhu dne čteme zpravodajství na internetu, jsou dány zejména naším životním stylem a životním cyklem. Pod pojmem „zpravodajský web“ si představujeme zejména servery Novinky.cz (23 %) a iDnes.cz (21 %) a také „čerstvé, aktuální informace“. Nejčastěji navštěvujeme domácí zpravodajství a žhavé aktuality naopak nejméně často analýzy a komentáře spolu s kulturou. Bezmála pětinu aktivních internetových uživatelů vůbec nezajímají analýzy a komentáře a sportovní zpravodajství (nikdy nenavštěvují).

Výzkum naznačuje, že aktivní internetoví uživatelé jsou v současné době z hlediska zpravodajství v podstatě saturováni. Dostupnost nepřetržitého zpravodajství na internetu zdarma (v průměru navštěvují uživatelé zhruba pět různých zpravodajských webů měsíčně) spolu s širokou nabídkou televizního zpravodajství, rádiem a deníky  vytváří až určitý informační „nadbytek“.

Naopak roste konzumace zpravodajství prostřednictvím mobilních zařízení – zejména díky rychle rostoucí penetraci smartphonů a tabletů.  Obě tato mobilní zařízení se však často využívají k rozdílným činnostem. Zatímco v případě smartphonů převažuje hraní her a využívání sociálních sítí (chceme být v nepřetržitém kontaktu), v případě tabletů se jedná nejčastěji právě o konzumaci zpravodajství a audiovizuálního obsahu. Ukazuje se také, že tablet lidé častěji využívají doma a často také při televizi (second screen), zatímco smartphony častěji na cestě, nebo když na někoho čekají. Tyto rozdíly jsou  částečně dány také tím, že většina tabletů v současné době funguje bez SIM karet pouze s připojením na wifi. Tablet vhodně kombinuje mobilitu chytrých telefonů s pohodlím PC a notebooků. Právě kvalitativní rozdíl mezi oběma mobilními zařízeními však také způsobuje rozdílné nároky na frekvenci využívání zpravodajských aplikací a jejich vzhled a funkčnost.

O výzkumu

Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru. Terénní sběr probíhal v době od 6.11.2012 do 19.11.2012 na webovém rozhraní Mediaresearch. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 1 006 respondentů. Tento vzorek byl navážen podle proměnných pohlaví, věk, vzdělání a velikost místa bydliště respondentů na internetovou populaci ČR. Váhy mají dobré charakteristiky. Zkoumaný vzorek reprezentuje internetovou populaci ČR starší 15 let (5 824 374 lidí).

Autorka textu: Hana Friedleanderová, Mediaresearch