Příští roky poroste význam mezinárodní komunikace

pátek, 28. června 2013, 06:30 Výzkum MediaGuru

Nejnovější výsledky průzkumu mezi profesionály z oblasti komunikace ukazují, že důležitost mezinárodní komunikace v následujících třech letech poroste.

V dnešní době firmy zcela běžně prodávají své výrobky či nabízejí své služby i do zahraničí. Důležitost mezinárodní komunikace v průběhu příštích tří let poroste, což ukazuje nejnovější průzkum European Communication Monitor, jenž je organizován organizacemi European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) a European Association of Communication Directors (EACD).

Průzkum, jenž probíhal online dotazováním na vzorku 2 710 profesionálů z oboru komunikace ze 43 zemí, ukázal, že s rostoucí rolí mezinárodní komunikace souhlasilo 72,5 % respondentů. V České republice pak tento názor sdílí 3,66 % profesionálů. Podle studie je v příkrém rozporu s tímto zjištěním skutečnost, že jen málo společnostní v Evropě vytvořilo potřebnou strukturu a strategii pro mezinárodní komunikaci.

Struktura a strategie mezinárodní komunikace

V České republice 3,56 % dotázaných potvrdilo, že si jejich firma vytvořila potřebnou strukturu a strategii mezinárodní komunikace. Ve srovnání s evropským průměrem (47,3 %) je však zjištěný stav pro české firmy velkou příležitostí ke zlepšení.

„Při práci s klienty z celé Evropy v rámci nejrůznějších oborů zjišťujeme, že různé způsoby vedení jsou tou největší překážkou pro vytvoření strategie mezinárodní komunikace,“ říká David Gallagher, evropský ředitel Ketchum, PR společnosti, která studii podpořila.

Vnímání důležitosti sociálních médií už dál neroste

Studie též ukazuje, že se poprvé nezvýšilo vnímání důležitosti sociálních médií. Data ze studie provedené v roce 2013 ukazují, že 73 % dotázaných souhlasí, že jsou internetové komunity důležitou součástí komunikačního portfolia společnosti, přičemž 55 % věří v přínos Twitteru a 39 % ve vliv blogů. Tyto hodnoty od roku 2008 soustavně rostly, nicméně letos jsou o něco nižší než v roce 2012.

Více informací naleznete zde.

-kch-