Značky bojují za uznání Dne otců

neděle, 16. června 2013, 10:22 Marketing MediaGuru

Letos připadá Den otců na neděli 16. června. Dosud opomíjeného svátku se chytly některé značky.

Zatímco Den matek či Den dětí má v našem kalendáři svou pevnou pozici, Den otců se v českém kontextu prozatím moc neprosadil. Od svého vzniku v roce 1910, kdy byl poprvé slaven ve městečku Spokane amerického státu Washington, se potýká s nedostatkem zájmu, což se však postupně mění.

Jak ukazuje průzkum agentury Ipsos uskutečněného pro značku Pilsner Urquell v květnu na reprezentativním vzorku populace 1 018 respondentů, si tento svátek připomíná již 15 % respondentů. Dvě třetiny dotazovaných uvedly, že Den otců by se měl připomínat a souhlasí s tím, aby byl ustanoven jako významný den.

Pilsner Urquell je jedna z mála českých značek, která se Dnem otců pracuje. Na podporu tohoto svátku připravila značka kromě limitované série litrových lahví i Pochod otců na Říp s podtitulem „za praotcem Čechem s praotcem plzeňských piv Pilsner Urquell“. Další akcí, kterou chce Pilsner Urquell oslavit a podpořit tento den, je odměna pro otce, kterým se na svátek narodí potomek. Tři vylosovaní šťastlivci obdrží 50l sud plzeňského ležáku.

Další značkou, která se snaží Den otců v České republice nastartovat, je globální značka sušenek Oreo. Na podporu svátku spustila nejen televizní kampaň, ale i webové stránky VšeNejlepšíTati.cz, kde je možné podepsat petici za zařazení Dne otců mezi významné dny. K samotnému svátku plánuje akce v nákupních centrech po celé republice.

Zatímco v České republice je spojení se Dnem otců zatím ojedinělý jev, v západním světem jej značky využívají mnohem více. Na svých amerických webových stránkách se s ním spojuje například společnost Apple, přičemž na jejich české mutaci po něm není ani památky.

Na Den otců se v USA připravila také další technologická značka Samsung, která ve svých nových reklamách ukazuje, jak některé funkce Galaxy S4 mohou pomoci otcům s péčí o jejich potomky.

Zájem o Den otců je v souladu s obecným trendem sílícího zájmu o cílovou skupinu otců.

-kch-