Co chtějí voliči po politické kampani

středa, 11. září 2013, 07:38 Marketing MediaGuru

Pro většinu respondentů je ideálním formátem předvolební kampaně televizní debata, ukazuje studie.

S blížícími se parlamentními volbami, jež jsou stanovené na 25. a 26. října, odkrývají jednotlivé strany své volební kampaně. Většina z nich se vedle komunikace v outdooru a na internetu zaměří i na přímý kontakt s voličem, čímž sledují jediný cíl – přesvědčit voliče a získat co největší počet hlasů. Co však od předvolebních kampaní očekávají voliči?

Obecně převládá názor, že voliči potřebují k rozhodnutí informace, a proto si přejí s kandidáty více diskutovat, setkávat se s nimi a poznávat je napřímo. Proto je kladen důraz na kontaktní kampaně, proto je poskytován prostor pro debaty a podrobné představení volebního programu.

Existuje však i opačný názor, prezentovaný dvojicí amerických politologů Hibbinga a Theiss-Morseové. Podle nich chtějí voliči ze všeho nejvíc tzv. nezatěžující kampaň, která představí kandidáty natolik jasně a přehledně, aby se mohli rychle a bez většího úsilí rozhodnout. Více než postoje je zajímá charakter a kvalifikovanost politika.

Jak odhalila americká studie What Voters Want From Campaign Communication (Co chtějí voliči od kampaní), pravda je někde uprostřed. Na základě telefonického průzkumu a skupinových rozhovorů studie ukázala, že postoje voličů ke kampaním se liší podle dosaženého vzdělání, pohlaví, věku i podle osobní politické angažovanosti. Zatímco vzdělanější voliči žádají informace, ti méně vzdělaní upřednostňují jednoduchost sdělení. Stejně tak platí, že čím vyšší vzdělání, tím nižší je spokojenost voličů s kampaní. Politicky vyhranění lidé mnohem pozitivněji vnímají kampaně svých stran než ti, co doposud nejsou rozhodnuti.

Podle studie je pro většinu respondentů ideálním formátem předvolební kampaně televizní debata, která jim nabízí jednoduché a přímočaré podněty k rozhodování. Poskytují jednak dostatečný přísun informací, jednak možnost poznat osobnost kandidáta.

Ačkoliv negativně laděné kampaně nejsou mezi voliči právě oblíbené, proti nim se přímo nestaví. Poukazují totiž na slabé stránky kandidátů. Ženy je však snášejí obecně hůře než muži.

Z výsledků studie vyplývá, že klíčem k úspěchu je mnohovrstevnatost kampaně. Jednotlivé strany by měly k rozdílným cílovým skupinám komunikovat odlišně. Těm, co se chtějí zapojit, je třeba poskytnout podrobné informace, těm, co chtějí na volby vynaložit jen minimum svého času, nabídnout přehledný souhrn, což platí například i na zatím nerozhodnuté voliče.

-kch-