GfK změří efektivitu tiskové reklamy v časopisech

pátek, 06. září 2013, 09:00 Výzkum MediaGuru

Pro Sekci časopisů Unie vydavatelů bude GfK pravidelně monitorovat efektivitu tiskové reklamy.

Výzkumná agentura GfK a Sekce časopisů Unie vydavatelů se dohodly na spolupráci týkající se pravidelného monitorování efektivity tiskové reklamy ve vybraných médiích. K uzavření dohody došlo na základě loňského pilotního projektu, kde GfK monitorovala pro Unii účinnost tiskové reklamy použitím metodiky GfK StarchMetrix. K zahájení nové etapy výzkumu dojde v září tohoto roku. Nástroj GfK StarchMetrix by měl tiskovému trhu přinést podklady pro lepší zacílení inzerce a objektivnější vyhodnocení mediálních investic.

Pilotní výzkum, při kterém bylo testováno 260 reklam v loňských říjnových číslech deseti českých časopisů, zjistil, že inzerci při prohlížení časopisu v průměru zaznamenává 51 procent českých čtenářů. V podobné míře vnímají magazínovou reklamu lidé v USA nebo Velké Británii. Ve srovnání s ostatními zeměmi však u Čechů vzbuzují nadprůměrnou pozornost reklamy na potraviny – zejména na čokoládu, víno nebo kávu.

Nejefektivnější byla inzerce na čokoládu Merci v časopise Žena a život, kterou zaznamenalo téměř 82,7 % čtenářů, 81,9 % pak zároveň poznalo, kdo je inzerentem.

Top 10 reklam zaregistrovaných spolu se značkou

Inzerce na čokoládu Merci byla nejúspěšnější také, co se týče vyvolání akce u čtenáře. Až 67,7 % čtenářů zvažovalo její nákup.

Top 10 reklam vyvolávajících akci

Výzkum prokázal, že nejlépe fungující formát inzerátu je jedna barevná strana. O něco efektivnější jsou reklamy na přední či zadní obálce než reklamy uvnitř časopisu. Uvnitř časopisu se však účinek reklamy v závislosti na tom, na kterých stránkách je umístěna, neliší . Projekt dále ukázal, že vícenásobná inzerce v jednom vydání přináší synergický efekt bez ohledu na to, zda jde o klasickou inzerci či kombinaci inzerce a PR článků.

Struktura respondentů pilotního výzkumu odpovídala u každého časopisu složení čtenářské obce daného titulu podle Mediaprojektu, sběr dat proběhl on-line, vždy mezi 125 čtenáři konkrétního čísla daného titulu. V testu se hodnotily všechny inzeráty v rozsahu alespoň 1/3 strany a každý respondent hodnotil maximálně 30 inzerátů. Při hodnocení byly využity indikátory, které se v rámci metodiky GfK StarchMetrix používají jednotně na celém světě: vztah k inzerovaným značkám, zaznamenání reklamy a čtenost daného titulu.

-kch-