Co rozhoduje ve volbách? Kampaně to nejsou...

čtvrtek, 03. října 2013, 08:34 Výzkum MediaGuru

Výzkumné oddělení OMG Research zjišťovalo, jaké faktory mají vliv na rozhodování voličů.

Předvolební kampaně politických stran pro předčasné sněmovní volby jsou v plném proudu, proto výzkumné oddělení OMG Research zjišťovalo, jaké faktory mají vliv na rozhodování voličů. Analýza se opírala o zjišťování rozhodujících faktorů v uplynulých volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010.

Přestože některé politické strany vkládají do předvolebních kampaní částky až ve výši desítek milionů korun, kampaně podle výzkumu ovlivní zhruba jen čtvrtinu voličů. Až pětina voličů uvedla, že se nechá ovlivnit předvolebními průzkumy. I přes často nejasnou profilaci politických stran se většina stále rozhoduje podle toho, zda je strana levicová či pravicová. Čtyři z pěti lidí se rozhodují podle obsahu volebního programu, který tak patří k nejdůležitějším faktorům v rozhodování. Velkou měrou k rozhodnutí přispívají i momentální aféry stran – konečnou volbu ovlivní u dvou třetin voličů. Pro více než polovinu lidí je důležité to, kdo je předsedou politické strany.

Data zároveň poukazují na zajímavé rozdíly mezi volebním chováním u mužů a žen. „Celkově lze říci, že ženy více sázejí na intuici a nechají se více ovlivnit ostatními. Pro ženy je důležitější to, koho volí jejich blízcí, a také jsou vnímavější k výkonům v televizních debatách a momentálním aférám stran. Muži jsou pragmatičtější a je pro ně klíčový obsah volebního programu a to, kdo stojí v čele strany," říká Magdalena Lásková z oddělení výzkumu OMG Research.

Získaná data také odhalila rozdíly v jednotlivých věkových skupinách. Více než polovina nejstarších respondentů je zvyklá volit vždy stejnou stranu a ani na ně nemají takový vliv výkony v předvolebních debatách. Mladší si teprve vytváří postoje a je pro ně velmi podstatné to, koho volili jejich blízcí. Také je pro ně důležitá osobnost v čele strany. Jsou méně vypočitatelní než ostatní, protože více dají na svoji momentální náladu.

Dalším faktorem, který má vliv na volební chování, je vzdělání. Pro lidi s nejvyšším vzděláním je důležitější to, zda je strana pravicová, nebo levicová. Rozhodují se podle toho, kdo stojí v čele strany a jaké je personální složení kandidátek. Naopak ti s nejnižším vzděláním výrazně více zohledňují předvolební výzkumy.

Nejdůležitější faktory při rozhodování voličů

Rozdíly podle pohlaví při rozhodování ve volbách

Rozdíly podle věku při rozhodování (kliknutím zvětšíte)

Zdroj: OMG Research

OMG Research je výzkumné oddělení skupiny Omnicom Media Group. Výzkum volebního rozhodování voličů byl uskutečněn ve dnech  8.-11. září 2013 na vzorku 500 respondentů metodou online dotazování (CAWI).

-mav-