Externí agentury využívá 27% B2B firem

pondělí, 18. listopadu 2013, 07:44 Výzkum MediaGuru

Nejčastěji se v ČR outsourcují produkční práce. Najmutí agentury neovlivňuje pouze cena.

S agenturami v oblasti marketingu má v Česku zkušenost polovina B2B podniků. V současné době využívá externí agenturu či poradce 27 % dotázaných B2B podniků. Dalších 28 % firem agentury využívalo v minulosti nebo je plánuje využívat do budoucna. Ukazuje to nedávný průzkum společnosti B-inside, specializující se na marketing firemních trhů. Průzkum proběhl v měsících na vzorku 245 firem.

Nejčastěji si firmy najímají externisty na produkční práce, na vytvoření reklamních materiálů, včetně jejich grafického zpracování (35 %), dále na výzkum trhu (19 %) a on-line marketing (18 %). B2B podniky v průměru investují do externí spolupráce 14 % svého marketingového rozpočtu.

Marketingoví manažeři B2B firem si na svých agenturách oceňují především odbornost, zkušenosti a kreativitu. Vyhledávají spíše specializované agentury. Full servis představuje pouze 2 %  outsourcovaných činností.

V celém průzkumu se ukazuje, že o spolupráci či nespolupráci s agenturou nerozhoduje primárně cena, tedy, že by si takovou spolupráci podnik nemohl dovolit. Cena za služby agentur se zdá vysoká zadavatelům i nezadavatelům. Hlavním kritériem pro využívání externích agentur je skutečnost, že vedení podniku vnímá marketing jako klíčový aspekt úspěchu firmy. Pokud je marketing vnímán jako přínosný, agentury jsou najímány podstatně častěji, než když není brán vážně.

Marketéři v B2B podnicích si rovněž „posteskli“, že je těžké najít agenturu, která dělá dobře B2B marketing. Zejména ti, co si zatím agenturu nenajali, mají obavy z toho, že marketingové agentury nedokáží dobře porozumět jejich byznysu.

Celý průzkum naleznete zde.

-kch-