Mediální agentury a auditoři si vyříkávali sporné body

čtvrtek, 14. listopadu 2013, 09:10 Marketing, Reklama MediaGuru

O mediálních auditorech se diskutovalo na konferenci Forum Media.

Na panelu, který se v rámci konference Forum Media věnoval mediálnímu auditu, usedli poprvé za jeden stůl konkurenční auditoři Hynek Cimoradský (Flemedia) a Jaroslav Kovařík (Media Strategy). Mediální auditoři působí na českém trhu od roku 2001, kdy zahájila společnost Media Strategy.

Zástupci mediálních agentur – generální ředitelka Starcom MediaVest Martina Říhová a generální ředitel GroupM Jiří Svoboda – si s auditory vyjasňovali některé sporné body.

Hned na úvod Jaroslav Kovařík poznamenal, že GroupM stanovila podmínky, za kterých Media Strategy může pro klienty pracovat a tyto podmínky jsou podle Kovaříka pro Media Strategy „těžce akceptovatelné”.

Jiří Svoboda z GroupM reagoval, že vztahy mezi GroupM a Media Strategy jsou narovnané a že firma neklade auditorům překážky. „Chceme, aby auditoři pracovali podle transparentního systému. Práce auditora zásadně ovlivňuje vztahy agentury a klienta a signifikantně ovlivňuje odměňování agentury. Chceme, aby tento proces fungoval transparentním způsobem. Jde nám o ochranu dat a informací,” zmínil Jiří Svoboda.

Pokud vztah agentury, klienta a auditora posune mediální agenturu dopředu, má podle Martiny Říhové smysl. „Když nás někdo upozorní na chyby, tak je to v pořádku. Máme ale pocit, že informace, které dáváme auditorům, používají proto, aby je pak zpeněžili. Jsou to informace, které by měli mít a místo toho je tahají od nás. Nechci naše data ukazovat konkurenci. Jsem nervózní z toho, že u všech auditorů tuto jistotu nemám,” řekla Martina Říhová.

Podle Hynka Cimoradského zajímají auditory data klientská. Ta většinou pro klienty připravuje agentura. „Máme za to, že taková data patří klientovi," řekl.

Jiří Svoboda ale úplně nesouhlasil. „Minimálně do přípravy vstupuje know-how agentury, způsob, jak se na cenu dostaneme. To je věc, kterou si nemůžeme mezi konkurencí předávat. Proto chceme, aby informace byly chráněny – odmítáme poskytovat rozklad ceny.” Svoboda by se proto klonil k tomu, aby v rámci AKA vznikla asociace auditorů, která by na transparentnost dohlížela.

„Setkáváme se s případy, že agentury dávají dumpingové ceny a pak je nejsou schopny splnit. Proto potřebujeme vidět rozpad, abychom si cenu dokázali vyhodnotit,” uvedl na Svobodova slova Jaroslav Kovařík.

Podle Hynka Cimoradského je otázka, co se myslí rozpadem ceny. „Zajímá nás to pro to, aby klient věděl, jakou dostane slevu, když udělá nějaký krok. To jsou věci, které vycházejí z televizního ceníku, “ řekl.

K myšlence vzniku asociace auditorů se Hynek Cimoradský staví nejednoznačně. Podle svých slov se z principu vzniku této asociace nebrání, na druhou stranu není si jist přínosem takového sdružení o dvou členech.

Jaroslav Kovařík se k myšlence asociace staví kladně. „Jsme rádi, když máme výsledek auditu a klient u toho může být. Chceme, aby audit byl přínosný pro klienta i agenturu. Nechceme jít agentuře po krku, chceme vytvořit efektivní trojúhelník,“ poznamenal Jaroslav Kovařík, který zároveň zmínil, že „žádná mediální agentura není ,happy', pokud jí klient řekne, že přijde Kovařík s kolegy auditovat.”