Za informace na webu by zaplatilo 8 % Čechů

pondělí, 25. listopadu 2013, 11:00 Výzkum MediaGuru

Ochotni jsou lidé platit za odborné informace ze svého oboru či za informace potřebné pro práci.

Přístup k internetu má dnes tři čtvrtě české populace ve věku 12 až 79 let. Až 74 % této internetové populace ví, že lze číst tiskové tituly i v elektronické podobě. Třetina (34 %) má k dispozici čtecí zařízení v podobě chytrého mobilu, tabletu či čtečky a 6 % již ve svém životě četlo časopis na webu či na internetu. Vyplývá to z rozšířeného výzkumu Media projektu, kterého se zúčastnilo 4 925 respondentů s přístupem k internetu. Sběr dat probíhal prostřednictvím osobního dotazování (CAPI) v období od července do září letošního roku.

Výzkum ukázal, že ačkoliv stále roste vybavenost elektronickými čtecími zařízeními, čtenáři jsou dlouhodobě orientováni na tištěná média. Četbu tištěné verze preferuje před tou elektronickou nadpoloviční většina (56 %).

Co nejlépe vystihuje Váš postoj k tištěným a elektronickým verzím novin a časopisů?

Zdroj: Media projekt, 3. čtvrtletí, n=4 925

V přechodu k elektronickým verzím čtenářům většinou brání jejich dlouhodobý návyk na tištěnou podobu titulu, pohodlnost a jistá nechuť číst prostřednictvím obrazovky.

Co brání přechodu na elektronické platformy tisku?

Zdroj: Media projekt, 3. čtvrtletí

V současnosti platí pravidelně za informace na internetu 2 % respondentů, ve výjimečných případech 4 % z nich. Do budoucna výrazná většina dotázaných není ochotna platit za informace na internetu (79 %).

Zdroj: Media projekt, 3. čtvrtletí, n=4 925

Pokud jsou čtenáři ochotni za informace zaplatit (8 %), pak je to nejvíce za odborné informace z jejich oboru (53 %) a za informace nutné pro pracovní činnost (21 %). Za informace zpravodajského charakteru by zaplatilo pouze 15 až 16 %.

Za co jsou lidé ochotni na internetu platit

Zdroj: Media projekt, 3. čtvrtletí

U elektronické verze titulu je mezi čtenáři největší zájem o rozšíření o obrazové materiály, videa či zvuky. Nejvíce preferují četbu přes internetové stránky, poté přes formát pdf a speciální aplikace.

Zdroj: Media projekt, 3. čtvrtletí, SKMO, Unie vydavatelů, Median, STEM/MARK

-kch-