Co mají diváci ze sledování gastronomických pořadů?

čtvrtek, 05. prosince 2013, 12:01 Reklama, TV MediaGuru

Hlavní je informativnost; reklama z oboru gastronomie pak působí jako tematická součást zážitku.

Fascinace jídlem a vařením není jen českou záležitostí poslední doby, například původně americký televizní kanál Food Network věnovaný výhradně gastronomii funguje již přes dvacet let. Formát pořadu Prostřeno! uspěl kromě České republiky také v další téměř třicítce národních mutací.

Nelze opojímet, že smyslem pořadů s tematikou vaření jsou především informace o kuchařských postupech a tipy na zajímavé recepty, tedy něco, z čeho mají diváci přímý užitek. Maloobchodní řetězec Lidl dokonce na konceptu představování zajímavých receptů staví svůj komunikační koncept s tematikou „souboje“ kuchařů Pauluse a Ihnačáka. Gastronomické televizní pořady jsou však pro diváky zajímavé nejen z čistě praktického hlediska.

Vaření je zábava

Kvalitativní výzkum s názvem Uses and gratifications of the Food Network mezi stovkou respondentů zjišťoval jejich motivace ke sledování původně americké televizní stanice Food Network. Kromě získávání informací o stravě a receptech sledují diváci tento typ pořadů čistě pro zábavu a také ze společenských důvodů, aby mohli probírat dění v televizi se svými přáteli. Cení si možnosti vyhledat po skončení pořadu recept na předváděná jídla na stránkách stanice. V omezené míře platí také na první pohled paradoxní skutečnost, že diváky více baví sledovat přípravu jídla v televizi než vaření samotné. V době, kdy Food Network v roce 1993 zahájil své vysílání, byl přece jenom status šéfkuchařů odlišný od současnosti, kdy mají lidé jako Jamie Oliver, Gordon Ramsey nebo Nigella Lawsonová status světových celebrit (včetně problémů s drogami jako u posledně jmenované). Kuchařským show se tedy daří zaujmout nejen samotným vařením. Ve složení diváků této specificky zaměřené stanice vedou ženy v poměru 60:40. Různorodost přístupů k mediálnímu obsahu ovšem dokládá skutečnost, že třetina jeho diváků sleduje zmíněný kanál zaměřený na gastronomii při čekání na začátek jiného televizního pořadu nebo během reklam na jiných kanálech.

Na druhou stranu diváci k charakterizaci pořadů na Food Network přistupují téměř jednohlasně, když 84 % z nich souhlasí s tvrzením, že dané pořady jsou informativní. 75 % respondentů potom dokonce někdy zkoušelo vařit podle televizních receptů. Celkově diváky těchto show nejvíce baví právě představování nových receptů nebo kuchařských postupů, tedy to, kvůli čemu vlastně vznikly a co člověk od této televizní produkce automaticky očekává. Svou „funkci“ navíc Food Network plní dostatečně zajímavým způsobem. 90 % účastníků studie jeho pořady považuje za zábavné a skoro stejně velké procento o nich alespoň jednou hovořilo se svými přáteli. Naopak pouze přibližně polovina dotazovaných odpověděla kladně na dotaz, zda by se chtěla setkat s některou z kuchařských televizních osobností daného kanálu.

Příběhy se šťastným koncem

Pořady o vaření nakonec mohou být zajímavé samy o sobě, aniž by divák výslovně hledal ponaučení. Jako svého druhu relaxace a odpočinek od všedního shonu může působit skutečnost, že každý díl pořadu o vaření má danou „příběhovou“ linku: přeměnit suroviny na lahodný a skvěle vypadající pokrm. Během vysílání se tak neustále něco děje, aniž by si to vyžadovalo příliš velkou dávku divákovy pozornosti. Vaření navíc probíhá ve výjimečně přehledném a kultivovaném prostředí televizního studia, v mnoha směrech se jedná o ideální svět dobře vypadajícího jídla, čisté kuchyně a snadné přípravy. Pořady jako Prostřeno! navíc mohu zdánlivě idylický průběh ozvláštnit intrikami mezi jednotlivými soutěžícími.

Zajímavé je postavení reklamy na kanálu zaměřeném na jídlo. Většina reklamních spotů se pochopitelně týká gastronomie, na druhou stranu díky kontextu, kterým je reklama obklopena, nepůsobí jako rušivý prvek, ale naopak spíše jako celkem přirozená součást celkového zážitku – právě kvůli tematické spřízněnosti s obsahy pořadu.

-jav-