Hrubé mediální investice poklesly loni o 2 %

pátek, 17. ledna 2014, 14:24 Výzkum MediaGuru

Největší meziroční nárůst zaznamenala podle monitoringu internetová displayová reklama.

Celková ceníková hodnota publikovaných reklamních sdělení klesla mezi roky 2012 a 2013 o 2 %. Vyplývá to z aktuálních dat z monitoringu reklamy v ceníkových cenách Admosphere.

Stejně jako v předchozích letech i nyní je nejprogresivnějším mediatypem internet. Ceníková hodnota využitého bannerového reklamního prostoru (monitorovaného v rozsahu projektu AdMonitoring) vzrostla v roce 2013 oproti předchozímu roku téměř o pětinu na 6,5 miliard korun.

O 7 % meziročně vzrostla i souhrnná ceníková hodnota reklamy umístěné v out-of-home médiích. Celkově v roce 2013 vystavili zadavatelé v outdooru, indooru, instore, OOH TV a v kině reklamu v hodnotě 4,27 miliardy korun podle ceníků.

Relativně se také v uplynulém roce dařilo tisku, u kterého se zpomalil dlouhodobý pokles a mezi roky 2012 a 2013 víceméně stagnoval. Zaznamenal jen mírné snížení v řádu 1 % z 17,65 miliard korun na 17,46 mld. Kč.

Téměř 8% pokles naopak nastal u televize. V důsledku změny cenové politiky televizní skupiny CET 21 využili zadavatelé v loňském roce reklamu na televizních obrazovkách v celkové ceníkové hodnotě 27,8 miliard korun, tedy o 2,3 mld. Kč méně než v roce 2012.

Rádia v loňském roce odvysílala reklamu v hodnotě 5,85 miliard korun. Meziroční srovnání však není možné, neboť společnost Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rozhlasu a rozšířila monitoring i o data z regionálních rozhlasových kampaní.

Srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru v letech 2012 a 2013

Mediatyp 2012 2013 Nárůst / Pokles
TV 30 118 949 000 Kč 27 804 864 000 Kč -7,70%
Tisk 17 654 511 000 Kč 17 455 451 000 Kč -1,10%
Internet* 5 451 770 000 Kč 6 502 402 000 Kč 19,30%
OOH 4 001 669 000 Kč 4 274 895 000 Kč 6,80%
Rádio** 1 068 142 000 Kč 5 845 992 000 Kč N / A N / A

Zdroj: Admosphere (Pozn.: *Internet zahrnuje pouze reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring; **Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring Rádia)

Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

-kch-