Značka festivalu se musí neustále vyvíjet

neděle, 29. června 2014, 05:58 Marketing MediaGuru

Na RockForPeople už zdaleka nejde jen o muziku, říká Michal Thomes z agentury Ameba Production.

V jaké své etapě mohl být Rock For People (dále RfP) považován za značku?

De facto je RfP značkou od chvíle, kdy visel první plakát na první ročník v roce 1995...

Fakt, že již nyní značkou je, a to značkou etablovanou a cennou, potvrzují aktuální paralelní hodnoty: každý rok máme 30 tisíc návštěvníků, z nichž minimálně 65 % jsou ti věrní, pravidelní. Na internetu – webu, facebooku apod. - máme okruh zhruba 100 tisíc fanoušků, kteří se o dění kolem RfP aktivně zajímají. A nejen týden před festivalem. Máme zhruba deset dlouhodobých partnerů, kteří s námi spolupracují právě kvůli značce RfP a kvůli veškerému dění kolem.

Jak o značku ni pečujete, aby se fanouškům hudby „nepřejedla“ v záplavě dalších festivalů?

Festival je zajímavá cyklická disciplína. Typický fanoušek vás začíná sledovat na hraně puberty a s prvním „festivalovým opušťákem a kapesným“ si jede plnit sny. Když vše děláte dobře, jezdí k vám zhruba 5-8 let. Poté už u něj začíná jiná etapa života (zpravidla rodina nebo práce) a s tím související změny priorit. V pozdějším věku se občas vrátí, ale z mnoha důvodů už to není ten každoroční návštěvník.

A právě tento popis typického festivalového fanouška je odpovědí na vaši otázku. Značka festivalu, resp. festival samotný, se musí neustále vyvíjet. Trochu nám v tom nahrává progres v samotné hudbě, ale já mám na mysli hlavně vztah k návštěvníkům, zájem o ně a o jejich pocity. V našem případě už zdaleka nejde jen o muziku. Jde nám o unikátní zážitky, spojování lidí, atmosféru. Ale také jde o servis čítající ubytování, catering, bezpečnost a podobně.

Zmíněný vývoj mohu ilustrovat i na vizuální identitě Rock for People. Před čtyřmi lety jsme zásadně inovovali grafickou podobu festivalu a od té doby má každý ročník svůj unikátní motiv, svoji tvář. Protože každý ročník je jedinečný a unikátní.

K samotnému festivalu postupně přidáváte další aktivity, např. merchandising.  ZOOT prodává reklamní trička a další doplňky…

Právě tento typ spolupráce je pro nás důkazem, že brand RfP je již pro jiné značky přínosem v jejich samotné identitě. ZOOT se celý červen na své straně spojuje s RfP a využívá hudby k posílení stylovosti své nabídky. I náš generální partner – Staropramen – již druhý rok využívá značku RfP k vlastním image a promo aktivitám. Děje se tak v rámci projektu Hudba nás spojuje a robustní on-line i off-line komunikaci.

Jakou pozici má RfP v zahraničí? Podobně jako u filmových festivalů, existuje jakýsi top hudebních festivalů (jako např. v Glastonbury)?

Hudební festivaly jsou v Evropě obrovský průmysl sám o sobě generující miliardy euro vlastního a návazného obratu. Jsme členové evropské asociace festivalů YOUROPE. A v rámci této asociace jsme byli v roce 2012 zařazeni mezi v top 5 festivalů Evropy střední Evropy. A za rok 2013 jsme byli v top 5 nejzelenějších festivalů v Evropě.  Mimo těchto profesních aktivit a ocenění usilovně budujeme značku RfP i na konkrétních trzích Evropy (např. Polsko, Německo, UK). Máme zde PR i reklamní aktivity off-line i on-line aktivity.

Kromě samotného programu komentují recenzenti každoročně i úroveň zázemí festivalu jako občerstvení, hygienické podmínky, apod.. Co se dá v současnosti považovat na standard v nabídce komfortu pro návštěvníky?

Zázemí a servis pro návštěvníky je velké téma. Obecně platí, že když se řekne „hudební festival“, tak se nefestivalovému publiku asociuje s blátem, nepohodou, v jistém smyslu odříkáním. Každý zná proslulé fotky z Glastonbury, když už jste tento úžasný event zmínila…

Všemi našimi aktivitami v oblasti zázemí se snažíme popsané klišé vygumovat. Již dva roky máme například několik úrovní kempů – základní Camp, Camp+ s vyhrazeným místem pro stan, větším množstvím sprch a WC, s wifi, úschovnou apod. Dále Park kemp, v němž lze stanovat i s autem, samozřejmě VIP kemp, kde najdete třeba i keramické WC. O stoupajících nárocích publika svědčí mimo jiné to, že nejrychleji jsou vyprodané právě Park kemp a Camp+. Ukazuje to mimo jiné na zvyšování bonity našich fanoušků a patrně i rozšiřování spektra festivalových fanoušků.

Další ukázkou je náš úklidový a ekologický program. Přímo v areálu máme třídící linku a z festivalu odjíždí jen zhruba 5 % nevytříděného odpadu.

Na druhé straně pro nemá smysl dělat z festivalu skoro městskou, komfortní akci. Protože festival je unikátním zážitkem také právě proto, že se děje na místě, kde mimo dobu konání není vůbec nic. Dva týdny před festivalem se začne stavět originální, fantazijní město. A dva týdny po festivalu jsou to opět jen louky, či v našem případě hangáry s letištní runway...

Ač je rock v názvu festivalu, v posledních letech zařazujete do programu i umělce z jiných žánrů, loni vystoupil s úspěchem např. Karel Gott...Stává se žánrová pestrost většího festivalu důležitým požadavkem ze strany návštěvníků?

Rock for People již před lety překonal škatulku rockového festivalu a pro svůj další vývoj a růst se posunul do pozice multižánrového festivalu evropského střihu. Což je ostatně nejtypičtější formát největších evropských festivalů. Nicméně to neznamená, že se na jevištích může objevit cokoliv. Hlavní dramaturgickou osou je stále klasický, indie nebo alternativní rock s přesahy do tvrdší muziky stejně tak do elektroniky či popu. Hlavním kritériem je pro nás „živá kvalita“. Neboli vše, co na RfP hraje, máme na živo vyzkoušené a víme, že je opravdu poslouchatelné a nenudí.

Jednou z hlavních dramaturgických linek posledních ročníků je tzv. showcase stage, na kterou vozíme mladé nadějné kapely vybrané ve spolupráci s dramaturgy nejlepších evropských showcase festivalů, jakými jsou ReeperbahnFest v Hamburku nebo The Great Escape v Brightonu.

Nedílnou součástí každého festivalu je sponzoring, produktoví partneři, atd. Jaké jsou nejčastější vzájemné požadavky organizátora a sponzora? Nakolik si můžete dovolit vybírat a odmítat zájemce?

Dlouhodobá partnerství jsou pro nás klíčová. Ať se jedná o naše velké partnery – Staropramen, T-Mobile, Božkov či Camel tak např. produktové – Enapo, České dráhy, HP, Eko-kom apod. – u všech je vidět, jak v čase dokáží ze spojení s RfP dostat větší hodnotu. Zkušenosti z festivalu, hlubší prolnutí s RfP fanouškovskou komunitou i sehranost týmů na obou stranách – to vše vede k stále lepším efektům partnerství. Každý rok dostáváme nabídky na nová partnerství. Částečně z kategorií, kde již dlouhodobého partnera máme (beverage, telco apod.) – zde s díky odmítáme, a částečně z kategorií, kde máme prostor. Často jsou však nabídky ad hoc, vycházející z aktuálních kampaní značek. Zde se však nepotkáváme v pohledu na hodnotu. Sami aktivně hledáme další partnery (např. kategorie finance, automobily apod.), ale vždy navrhujeme dlouhodobý koncept. Jedině tak má investice (oboustranně) do partnerství smysl.

Lze tedy v případě dlouhodobých partnerství mluvit i o exkluzivitě?

Staropramen zůstává generálním partnerem i letos, dokonce dochází k rozšíření spolupráce. Ačkoliv jsme měli jiné nabídky, tohoto spojenectví si velmi vážíme, protože nám umožňuje realizovat servis pro návštěvníky a další aktivity na úrovni západoevropských festivalů. RfP je součástí komunikace Staropramenu a obráceně – společně naplňujeme heslo Jedno nás spojuje … hudba i Rock for People. S ohledem na šíři a kvalitu spolupráce proto rádi garantujeme exkluzivitu.

Mimochodem – v oblasti nealka jsme se rozhodli odklonit od varianty jednoho výlučného partnera s mnoha omezeními a limity a připravujeme portfolio, v němž si každý najde to své. Což je vlastně rovněž odpověď na otázku po exkluzivitě…

Autorka rozhovoru: Martina Plechatová

RockforPeople

Jubilejní 20. ročník se odehraje již tradičně v Hradci Králové.  Festival od počátku organizuje agentura AmebaProduction. Michal Thomes působí jako ekonom festivalu, dramaturgii zaštiťuje Petr Fořt, marketing je v péči Oldřicha Bajera.