SIMAR: Obrat výzkumného trhu loni dosáhl 2,37 mld. Kč

středa, 11. března 2015, 09:55 Výzkum MediaGuru

Výzkumný trh se loni vyvíjel stabilně, obratově nejsilnější výzkumnou agenturou je Ipsos.

Rok 2014 byl podle profesního Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR) dalším rokem stabilního obratu. SIMAR jeho celkovou výši odhaduje na 2,373 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 nedošlo k žádné významné meziroční změně (viz graf níže) „Jediným zaznamenatelným pohybem je jistý pokles zájmu o kvalitativní výzkum a pokračující rozvoj online metod. Podle všeho i aplikace metod podléhá do jisté míry módě a požadavkům zadavatelů na menší a levnější výzkumné projekty,“ uvádí v oficiálním oznámení SIMAR.

Vývoj obratu výzkumného trhu, 2004-2014, mil. Kč

SIMAR_1

Zdroj: SIMAR

Agentura Ipsos se loni vrátila na místo obratově nejsilnější výzkumné agentury, skokanem roku je podle žebříčku SIMAR agentura Millward Brown, která se posunula na třetí příčku.

Výzkumné agentury podle výše obratu v roce 2014

agentura obrat za rok 2014 (mil. Kč)
1. Ipsos 340 - 360
2. Nielsen 320 - 340
3. Millward Brown 280 - 300
4. GfK Czech 200 - 220
5. TNS AISA 160 - 180
6. STEM/MARK 100 - 120
7. ppm factum group 80 - 100
8. Mediaresearch, NMS Market Research, Median 60 - 80
9. Incoma GfK, Market Vision 40 - 60
10. Simply5,  g82, Data Collect 20 - 40
11. Focus, Defence Alliance, CEE Insight, Confess Research, Kleffmann, Opinion Window, Ultex Global Dynamics do 20

Zdroj: SIMAR

Pro letošní rok očekává 45 % z oslovených agentur mírné, nebo dokonce větší navýšení trhu, dalších 41 % odhaduje setrvalý stav a pouhých 14 % trhu očekává mírný, nebo výraznější pokles. Sdružení SIMAR je proto ve výhledech v roce 2015 mírně optimistické.

Podle Terezy Šimečkové (Mediaresearch) bude rok 2015 rokem diskusí o podobách mediálních výzkumů i o crossplatformním a crossmediálním výzkumu. Luboš Rezler (Millward Brown) poukazuje na to, že bude zajímavé sledovat další směřování vývoje online komunikace a automatizovaných marketingových kampaní, kde podle jeho názoru chybějí propracovanější koncepty měření efektivity na všech stranách.

-mav-

Foto: Photospin