CVVM: Média ovlivňují politiky nejvíce v historii

čtvrtek, 16. dubna 2015, 10:49 Výzkum MediaGuru

Podle veřejnosti mají média na rozhodování politiků historicky největší vliv.

Média představují podle veřejnosti třetí nejvýznamnější faktor, jenž ovlivňuje rozhodování politiků. Jejich význam ve srovnání se situací před dvěma lety v tomto ohledu vzrostl. Od roku 2002 je jejich vliv na politické rozhodování vůbec největší. Ukazuje to březnový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), kterého se účastnilo na 1 045 respondentů.

Podle výzkumu je největší vliv na rozhodování politiků připisován „úplatkům a korupci“, u kterých 30 % respondentů označily možnost vliv v nejvyšší míře. Na druhém místě následují „zájmové skupiny a lobby“, se značným odstupem pak „média“. Ovlivňování v nejvyšší míře však u médií zvolilo pouze 8 % dotázaných, nejvíce odpovědí bylo koncentrováno do variant 3 a 4 předložené sedmičlenné škály, v níž 1 představovala ovlivňování v nejvyšší míře a 7 vůbec ne.

Mínění o vlivu institucí a skupin obyvatel na rozhodování politiků (%)

Tab1

V časovém srovnání od roku 2002 však vliv médií vzrostl. Letos je podle průzkumu dokonce historicky největší.

Mínění o vlivu institucí a skupin obyvatel na rozhodování politiků - časové srovnání (průměrné hodnocení)

Tab2

-kch-