U generace Y hraje prim internet a mobil

pondělí, 04. května 2015, 12:44 Výzkum MediaGuru

Televizi podle výzkumu sleduje denně 59 % generace Y, tj. o 17 % méně než v celkové populaci.

Generace Y, tedy lidé narození v letech 1986 až 1995, představuje pro zadavatele ekonomicky zajímavou skupinu. Většinou jsou svobodní, až 80 % z nich žije ve dvou až čtyřčlenné domácnosti, v níž je jen necelá třetina hlavou. Z marketingového hlediska jsou zároveň výzvou, zaznělo na konferenci výzkumné agentury Ipsos příznačně nazvané „Jak na generaci Y?“.

Generace Y a média

Zástupci generace Y se podle výzkumu na vzorku 3 000 respondentů v konzumaci médií odlišují zejména v používání internetu. Až 64 % z nich na internetu pravidelně nakupuje, což je o 12 % než průměr v populaci. Každý den 87 % z nich používá sociální sítě, v celé populaci je to pouhých 67 %. Z obsahové stránky na atraktivitě získává především video, což reflektuje mimo jiné i nastupující trend youtuberů.

U ostatních mediatypů je konzumace generace Y v porovnání s celkovou populací naopak nižší. Televizi denně sleduje 59 % diváků této věkové skupiny, v české populaci je to o 17 % více. Nejvíce se mladí dívají na kanály TV Nova, Prima Cool a Prima, přičemž největší generační rozdíl zaznamenává druhá ze jmenovaných stanic.

Ještě méně pozornosti věnuje generace Y rádiu, denně ho poslouchá 37 % respondentů. Nejposlouchanější stanicí je u nich Evropa 2, za ní s velkým odstupem Fajn Rádio, Frekvence 1, Impuls a Beat.

Vliv na mediamix kampaní

Obliba internetu se promítá také do mediamixu kampaní cílících na spotřebitele z řad této generace. Například u pivní značky Staropramen tvoří digitál zásadní složku aktuální kampaně „Na jednom poznáš všechny nejlíp“. Kampaň, jež se snaží oslovit mladé tím, že jim hospoda může poskytnout určitý druh uvolnění, staví vedle televizního spotu a silné podpory v on-trade zejména na sérii pre-roll videí, z nichž každé reflektuje jednu z deseti nejvyhledávanějších kategorií na videoportálech typu YouTube. Své video má tak například kategorie roztomilých zvířátek, sportu či vaření.

Důležitý je pro mladé také internet v mobilu, aktivně ho využívá 85 %, zatímco průměr je o 19 % nižší. I z tohoto důvodu se dostává mobil do popředí zájmu. Již zmíněná kampaň Staropramenu vyšla tomuto trendu vstříc a připravila aplikací Pivo?!, prostřednictvím které se mohou lidé zvát na pivo. Za necelý měsíc už zaznamenala přes 15 tisíc stažení a sedm tisíc zaslaných pozvánek.

Jasné je, že mladí se v rámci konzumace médií vyznačují jistými specifiky. Bez internetu a chytrého telefonu nedají pomalu ani ránu. A nabubřelost je neosloví.

-kch-