Median navyšuje panel adMeter na tisíc respondentů

pondělí, 14. září 2015, 07:30 Výzkum MediaGuru

Median vedle rozvoje měření adMeter plánuje i novinky v softwarových nástrojích.

Po roce, kdy výzkumná agentura Median představila trhu svůj crossmediální projekt adMeter, přichází s další vývojovou etapou. Mimo to, že měří elektronicky sledovanost TV a poslechovost rádií prostřednictvím technologie audiomatchingu, měří také návštěvnost internetu nejen na mobilních zařízeních, ale i na PC, noteboocích a tabletech. Zároveň realizuje pilotní projekty nedeklarativního měření tisku a outdoorové reklamy. Od 1. září navíc rozšířila panel respondentů z cca 300 na 1000 členů. Naměřená data o konzumaci napříč médii od tisícovky respondentů má klientům poskytovat efektivnější analýzu kampaní, a tím i efektivnější rozložení reklamních investic. Médiím má zase přinést validnější výsledky analýz jejich komunikace prostřednictvím různých mediatypů.

„Měření na repre panelu o velikosti 300 respondentů byl pro nás první nutný krok, který nám umožnil podívat se na crossmediální ukazatele TV, rádií a internetu, seznámit s projektem a jeho datovými výstupy prostřednictvím crossmediálních analýz samotná média a skrze měření kampaní i mediální agentury a klíčové zadavatele reklamních kampaní,“ uvedl Josef Fišer, account manager projektu adMeter.

„Přes pochopitelné počáteční dotazy a pochyby se ukázalo, že nový datový zdroj je pro naše klienty v celé řadě analýz užitečný a má přidanou ekonomickou hodnotu. V řadě analýz, které pro klienty děláme, a které vyžadují crossmediální pohled, jsme nicméně přirozeně naráželi na limity velikosti našeho panelu. Takovou typickou úlohou je např. analýza efektivity mediatypů v crossmediálních kampaních, kde vyjma televize je zásah ostatních mediatypů v kampaních spíše menší a tudíž nenabízí dostatečný vzorek respondentů pro statisticky signifikantní výsledky,“ dodal Fišer.

Median_mereni

Median proto navýšil reprezentativní panel adMeter na tisíc respondentů. Reprezentativita má být zaručena nejen detailnějšími sociodemografickými kvótami typu pohlaví, věk vzdělání, velikost místa bydliště či region, ale i mnohem detailnější kontrolou mediální konzumace jednotlivých mediatypů, kontrolou přístupu na internet či užíváním mobilních zařízení panelistů adMeteru. Median deklaruje, že tím se podařilo dostat panel adMeter kvalitativně na úroveň srovnatelnou s mezinárodními standardy oficiálních mediálních projektů.

Admeter_statisticka chyba

„Od nového panelu očekáváme, že poskytne našim klientům robustní a stabilnější data ve smyslu menší statistické chyby výstupů. Zároveň jim umožní podívat se na složitější analýzy typu analýza návštěvnosti pořadů, které mají svoje televizní, onlinové a rozhlasové protějšky (např. konzumace audio a video obsahu přes všechny mediatypy, včetně archivních pořadů), online chování televizních diváků, radiových posluchačů a čtenářů tisku. Samozřejmá je možnost studovat vliv kampaní na sledovanost či poslechovost pořadů, provádět analýzu reklamních breaků. Klíčová je možnost analýzy efektivity mediatypů a optimalizační úlohy pro účely plánování crossmediálních kampaní. Data umožňují i detailnější rozbor konzumace médií z hlediska místa konzumace (domov, práce,…), analýzu multiscreeningu a mnoho dalších,“ přibližuje Fišer.

Hlavním cílem Medianu, spojeným s realizací nového panelu, je poskytnout klientům na českém mediálním trhu reprezentativní datový zdroj, který jim umožní realizovat crossmediální analýzy se spolehlivými výsledky.

„Pro klienty dokončujeme také nové softwarové nástroje, které budou na kvalitativně vyšší úrovni a umožní pracovat (analyzovat a plánovat) s crossmediálními daty v uživatelsky komfortnějším a přehlednějším prostředí,“ doplňuje k tématu Richard Beneš, ředitel SW oddělení Medianu.

-mav-