CzechTourism opět plánuje AVE v hodnotě miliardy

čtvrtek, 07. ledna 2016, 12:29 Marketing MediaGuru

Prezentace České republiky bude letos akcentovat místa spojená s Karlem IV.

Letos se agentura CzechTourism ve své komunikační strategii zaměří především na 700. výročí narození Karla IV. Místa spojená s jeho osobností budou hlavním komunikačním tématem při prezentaci České republiky doma i v zahraničí. Marketingovými aktivitami chce přitom agentura zasáhnout 1,5 miliard potenciálních návštěvníků. Celkový příjem z cestovního ruchu by měl dosáhnout 147,5 miliardy korun. A stejně jako loni je plánovaná hodnota inzertního prostoru (AVE) vyčíslena na miliardu korun. Vyplývá to z informací uvedených na stránkách agentury.

Ke splnění svých cílů plánuje agentura mnoho marketingových aktivit, které budou probíhat průběžně po celý rok jak u nás, tak na zahraničních trzích, zejména v Rusku, Německu, USA, Itálii, Francii a Rakousku. Stejně jako v předcházejících letech se komunikace zaměří na produkty s názvy Cesty za poznáním, Cesty krajinou, Cesty pro zdraví a MICE (kongresová turistika). Cílit bude především na skupinu tzv. požitkářů, kteří si chtějí své cestování užít a neváhají do toho investovat. Jedná se především o bonitní, vysokoškolsky vzdělané turisty ve věku 30 až 50 let. Další cílovou skupinu budou představovat mladí turisté, kteří jsou online a cestují nejvíce za zážitky.

Hlavním komunikačním tématem bude 700. výročí Karla IV., přičemž však positioning České republiky jakožto země romantických příběhu zůstane zachován. Komunikace se tedy bude týkat míst spjatých s Karlem IV. a jeho epochou. Podpořeny budou především lokality v regionech. Výraznou komponentou konceptu bude propojení karlovských míst se zážitky, odtud i název letošní komunikace – Země romantických příběhů – královské zážitky.

Jádrem marketingové komunikace budou tematické itineráře, které budou kombinovat návštěvu památek s nabídkou restaurací, lázní či pěších a cyklistických aktivit. Zatímco zahraniční turisté budou lákáni na známá karlovarská místa, tuzemští turisté na místa zatím neobjevená.

Na podporu Karlovských míst je v plánu příprava kreativního konceptu s akcentem pro jeho využití partnery, tvorba obsahu a B2B a PR kampaně. Na to CzechTourism hodlá alokovat 20 milionů korun, další aktivity budou realizovány v rámci provozního rozpočtu na letošní rok.

-stk-