Výzkum: e-knihy čte víc než třetina internetových Čechů

středa, 23. března 2016, 10:53 Výzkum MediaGuru

Čtenáři elektronických knih ale stále čtou i tištěné knihy, ukazuje výzkum.

Více než třetina čtenářů se v současnosti hlásí k četbě knih v elektronické podobě. Nejčastějším médiem k tomuto účelu je počítač, ať už stolní, či notebook. Vzdát se klasických tištěných knih zcela, by však dokázalo jen 13 % dotázaných. Vychází to z výzkumu Internetoví Češi jako čtenáři 2016, který uskutečnila společnost Nielsen Admosphere ve spolupráci s Národní knihovnou na vzorku pěti set respondentů, kteří reprezentují českou internetovou populaci starší 15 let.

Výzkum ukázal, že ti čtenáři, kteří přečtou za rok alespoň jednu knihu, se ve více než třetině případů nebrání ani elektronickým knihám. Ty lze číst na několika různých zařízeních – Češi aktivní na internetu k tomuto účelu dávají přednost stolnímu počítači nebo notebooku (v téměř polovině případů). Na druhém místě čtou e-knihy ve smartphonu (38 %), na třetím pak v tabletu (34 %) a na čtvrtém ve čtečce elektronických knih (28 %).

Z hlediska věku čtou knihy v elektronické podobě nejvíce mladí lidé do 24 let (57 %). Platí také, že čím vyšší vzdělání respondentů, tím větší je pravděpodobnost, že budou čtenáři právě elektronických knih.

Drtivá většina čtenářů e-knih (93 %) je stahuje volně z internetu, 40 % je dostává darem, 37 % je kupuje online a pětina si je půjčuje v knihovně.

Ačkoli má řada čtenářů k e-knihám pozitivní vztah, tak výzkum ukázal, že jen 13 % dotázaných již nepotřebuje knihy v klasické podobě a dokáže si představit, že by je četla pouze v podobě elektronické. Mezi důvody patří například to, že čtečka šetří spoustu místa i peněz, nebo že jsou e-knihy dle názoru dotázaných srovnatelné s tištěnými.

Výzkum Nielsen Admosphere také potvrdil, že o knihy jako takové je i mezi internetovou populací stále zájem. 87 % celého vzorku jsou aktivními čtenáři knih, ačkoli největší počet z nich (41 %) se považuje za čtenáře slabé, tedy ty, kteří přečtou ročně 1 až 6 knih. 7 až 12 knížek pak ročně přečte o něco více než čtvrtina respondentů a více než 13 jich přečte necelá pětina internetové populace. Za nečtenáře se pak považuje 13 % dotázaných.

Tvrzení, že česká internetová populace se i v současné době stále obrací ke knihám, podporuje i fakt, že více než čtyři z pěti čtenářů mají momentálně rozečtenou nějakou knihu. Více než polovina čte aktuálně beletrii, 27 % odbornou literaturu či literaturu faktu a 22 % pak učebnice, příručky, slovníky a podobně.

Infografika: Vztah internetové populace ke čtení knih (kliknutím zvětšíte)

Jaci jsou internetovi Cesi ctenariZdroj: Nielsen Admopshere

-mav-

Foto: Photospin