Sledování zpráv na mobilu roste, zejména u mladých

pátek, 15. července 2016, 14:30 Výzkum MediaGuru

Konzumace zpráv na mobilních zařízeních se zvyšuje, především u mladé generace.

Sledování zpravodajství se s nástupem internetu a chytrých zařízení výrazně proměnilo. Jen za poslední tři roky narostla konzumace zpráv na mobilních zařízeních o pětinu. Naopak se snížila v tisku. Změn doznal i způsob konzumace – v digitálním prostředí si lidé postupně navykli, že zprávy k nim přes sociální sítě nebo aplikace tak nějak samy přijdou, ihned a kamkoliv. Ukazuje to nejnovější průzkum Pew Research Center, který probíhal na vzorku 4 654 amerických respondentů.

Valná většina lidí upřednostňuje konzumaci zpráv přes obrazovku, ať už televizní, počítačovou, či mobilní. Televize tak stále zůstává zdrojem číslo jedna, kde zpravodajství sleduje 57 % dotázaných. Nicméně se zde začínají projevovat generační rozdíly. Zatímco u starší generace sleduje televizní zpravodajství většina dotázaných – 72 % ve věku 50 až 64 let a 85 % ve skupině starší 65 let –, u mladší je to méně než polovina – 45 % ve věku 30 až 49 let, 27 % ve věku 18 až 29 %.

V pořadí druhým nejčastějším zdrojem zpráv je internet, kde zpravodajství sleduje celkem 38 % všech respondentů, a to buď přes webové stránky nebo aplikace (28 %), či sociální média (18 %). Zde je situace opačná, nejvíce jej v digitálním prostředí konzumuje mladší populace – v nejmladší skupině 50 %, ve věku 30 až 49 let 49 %.

Z mediatypů ve zpravodajství nejvíce ztrácí tisk. Zprávy v novinách dnes čte často jen 20 % respondentů, což je o 7pb. méně než v roce 2013. Pokles je navíc zaznamenán napříč věkovým spektrem, i když i zde je vidět, že nejvíce se od tisku odklání mladá generace ve věku 18 až 29 let, nejméně starší generace nad 65.

News

V rámci digitálu zaznamenává rychlý nárůst konzumace zpráv na mobilních zařízeních. Podíl lidí, kteří čtou či sledují zprávy alespoň někdy na svém mobilu, se zvýšila z 54 % v roce 2013 na letošních 72 %. Až 66 % dotázaných přitom konzumují zprávy jak na mobilu, tak na desktopu, většina z nich však preferuje první z jmenovaných. I v tomto případě se projevují generační rozdíly, zatímco ve skupině 18 až 29 let na mobilu konzumuje zprávy sedm z deseti respondentů, v nejstarší skupině je to jen 16 %.

Mobile

Konzumace zpráv na sociálních médiích s sebou přináší i engagement. Čtvrtina respondentů (26 %) sdílené články často prokliknou, ale jen 16 % dávají článkům lajky a ještě méně z nich je komentuje nebo sdílí.

SocialMedia

V online prostředí navíc pozbývají v očích konzumentů ze své důležitosti původní zdroje zpráv. U lidí, kteří zpravodajství konzumují často, stále patří mezi nejdůležitější zdroje samotná média a vydavatesltví, ale u těch, co se zprávami zabývají jen občas, se důležitějším zdrojem stává rodina a přátele, přes které se ke zprávám dostávají.

-stk-