Reklama neovlivňuje vzhled jen u dívek

pondělí, 15. srpna 2016, 17:00 Reklama, Výzkum MediaGuru

Svůj vzhled řeší v mladém věku i chlapci. Tlak cítí především od přátel, ze sociálních médií a reklamy.

Svůj vzhled řeší v mladém věku nejen dívky, ale i chlapci. Potřeba vypadat dobře se zesiluje přímo úměrně jejich věku. Zatímco na základní škole svůj vzhled chlapci příliš neprožívají, pro středoškoláky získává na důležitosti. A svůj podíl na tom má i reklama a sociální média, ukazuje aktuální studie britského think tanku Credos, zabývající se reklamním průmyslem.

Ze studie, v níž bylo dotázáno na 1 005 chlapců navštěvujících základní a střední školu, vyplývá, že chlapci se svým vzhledem zabývají podobně jako dívky. Až 56 % z nich se domnívá, že poruchy příjmu potravy se dotýká obou pohlaví. Více než polovina (55 %) si myslí, že i dieta je chlapskou záležitostí, stejně jako cvičení (48 %).

Největší tlak na hezký vzhled cítí chlapci od svých přátel. Na střední škole to tak vnímá 68 % dotázaných, na základní jen čtvrtina. Uvědomují si ale i silný vliv sociálních médií (57 %), kde kromě kamarádů sledují také sportovce a další celebrity, pro něž je vzhled jednou z priorit. Více než polovina chlapců (53 %) přiznává, že je ovlivňuje i reklama.

Reklamu si chlapci spojují většinou s tradičními médii. Bez problému rozpoznají televizní reklamu, tištěný inzerát či propagační webové stránky. Horší je to však s vnímáním reklamního sdělení na sociálních médiích. Hashtagy upozorňující na sponzorovaný příspěvek většinou nevnímají jako upozornění na kampaň. Mírou sponzorství, odhalenou během průzkumu, byli mnohdy šokováni.

Pro chlapce je reklama zejména zdrojem informací o nových produktech a službách (73 %). Až 69 % respondentů ve věku 16 až 18 let přiznalo, že na základě reklamního sdělení nové produkty také vyzkouší.

Ideální mužské tělo má být v očích chlapců zejména pevné a svalnaté, čehož lze podle 65 % z nich dokázat, pokud na tom budou dostatečně pracovat. Fotografické manipulace jsou si chlapce značně vědomi (80 %), více však v případě fotografie žen než mužů. Jak ukázal experiment s upravenými fotografiemi, ne vždy dokážou manipulaci odhalit.

Model

Pro 41 % chlapců je zobrazení mužů v médiích nerealistické, nicméně pro středoškoláky vypadají zdravě (33  %). Pro 67 % z nich je nepřijatelné, aby značky se svými fotografiemi manipulovaly.

O působení reklamy na dívky se můžete dočíst zde

-stk-