CVVM: Většina populace novinářům nedůvěřuje

sobota, 29. října 2016, 10:35 Výzkum MediaGuru

Podle šetření CVVM vyslovila důvěru novinářům jen necelá třetina respondentů.

Do zářijového šetření zahrnulo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek, ve kterých respondenti posuzovali svoji důvěru ke skupinám lidí vyjadřujících se k veřejným otázkám. Nejvyšší důvěru v české veřejnosti vzbuzují vědci (82 %), na samém konci jsou potom političtí představitelé jiných zemí, kterým důvěřuje necelá pětina obyvatel (19 %). Novinářům důvěřuje jen 27 % obyvatel České republiky. To je podobná míra důvěry, kterou u nás disponují politici.

Šetření celkově ukázalo, že třetina dotázaných (32 %) považuje za lepší spoléhat se na názory obyčejných lidí než na názory odborníků. Opačný názor, tedy že je lepší dát přednost hlasu odborníků, zastává 27 % českých občanů. Analýza další charakteristik respondentů ukázala, že se stoupající životní úrovní a vzděláním stoupá i tendence přiklánět se k názorům odborníků.

Nejvyšší důvěru v české veřejnosti vzbuzují vědci (82 % při sloučení možností „rozhodně důvěřuje“ a „spíše důvěřuje“). Dále více než polovina respondentů důvěřuje vyjádřením ekonomických analytiků (61 %) a známých sportovcům (51 %). Přibližně na polovinu se dělí česká veřejnost v otázce důvěry představitelům České národní banky (47 % důvěřuje oproti 42 % nedůvěřujících). Přibližně poloviční podíl nedůvěřujících a necelé dvě pětiny důvěřujících bylo zaznamenáno v případě představitelů známých neziskových organizací (důvěra 39 % ku 49 % nedůvěry), známých herců a zpěváků (38 % ku 54 %), představitelů mezinárodních organizací (např. OSN, Mezinárodní měnový fond) a představitelů známých firem (34 % ku 55 %).

Nízkou důvěru veřejnosti pohybující se kolem jedné čtvrtiny pak mají naopak představitelé církví (nedůvěřuje 69 %), čeští politici (nedůvěřuje 71 %) a novináři (nedůvěřuje 67 %). Nejvyšší nedůvěru (73 %) pak respondenti vyjadřují představitelům Evropské unie, kterým důvěřuje pětina obyvatel (20 %).

Důvěra vybraným skupinám lidí vyjadřujících se k situaci v ČR (v %)

novinari

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR,  Naše společnost (5. 9. – 19. 9. 2016), 999 respondentů starších 15 let, osobní rozhovor. CVVM SOÚ AV ČR

-mav-