Hrubý růst investic se v listopadu snížil na 10 %

pondělí, 19. prosince 2016, 11:15 Reklama MediaGuru

Monitoring reklamních investic opět ukazuje navýšení, i když méně než v předešlých měsících.

Také v listopadu pokračoval podle monitoringu Nielsen Admosphere růst hrubých monitorovaných investic do nákupu reklamního prostoru v médiích. Tentokrát se ale snížil na úroveň 10 %. V tištěných médiích registroval monitoring v listopadu 2016 pokles o 5 %. Celkově za prvních jedenáct měsíců je ale tempo investic o 14 % vyšší než za stejné období v roce 2016. Je to dáno růstem investic do televizní reklamy o 19 %, což představuje meziroční zvýšení o více než 6 mld. Kč.

Ceníková hodnota reklamního prostoru, I-XI/2016

investice_listopad

Ceníková hodnota reklamního prostoru, XI/2016

investice_listopad-2016

Zdroj: Nielsen Admosphere

Monitoring ale nepostihuje reálnou výši skutečných investic, které byly na reklamu v médiích vynaloženy. Pracuje s ceníkovými cenami, které se od reálných cen mohou i podstatněji lišit.

-mav-