Median ukázal nové softwary, doplní je i daty adMeter

úterý, 06. prosince 2016, 07:56 Výzkum MediaGuru

Stávající softwary Golem a Mamut budou od ledna nahrazeny novými softwary.

Třetí ročník podzimního workshopu zaměřeného na crossmedialitu, který pořádá výzkumná agentura Median, se uskutečnil v pátek 2. prosince v pražském hotelu Hilton za účasti zástupců  mediálního trhu. Po loňském workshopu, který měl více formát frontální prezentace a následné diskuse, se letos Median zaměřil na zasazení svého projektu adMeter do kontextu celosvětového vývoje a na ukázky práce s novým software. „Naším cílem bylo ukázat klientům konkrétní analýzy formou přímého vyzkoušení a interakce,“ řekl marketingový ředitel a analytik crossmediálního projektu adMeter Josef Fišer.

Agentura Median v posledních dvou letech investovala značnou část svých zdrojů do vývoje nástupců stávajících softwarů pro plánování a analýzu dat Golem a Mamut. Jejich nástupci jsou softwary s názvy Kiwi a Fenix. „Své předchůdce začnou nahrazovat od ledna 2017. Kiwi i Fenix umí pracovat nejen s peoplemetrovými daty, ale i s dalšími mediálními daty. Vedle funkcionalit, které přinášely i jejich předchůdci, poskytnou i další funkční možnosti. Kiwi je analytický nástroj určený primárně pro analýzu médií a profilaci mediálních cílových skupin, zatímco Fenix je nástroj určený primárně pro plánování, analýzu a optimalizaci reklamních kampaní,“ představil Richard Beneš, ředitel softwarového oddělení Median.

Software je podle agentury vyvíjen jako univerzální, tedy schopný pracovat s jakýmikoli dostupnými mediálními daty. Základem má být nadále schopnost pracovat s daty z peoplemetrového projektu. Na workshopu měli účastníci možnost pracovat s crossmediálními daty adMeter 1000. Data obsahují denní vteřinová data o sledovanosti televizí, poslechovosti rozhlasu, návštěvnosti internetu, místu konzumace médií a sociodemografické a vybrané lifestylové údaje.

Kiwi změří různé mediatypy

Software Kiwi umožňuje především analýzu překryvného i unikátního dosahu všech mediatypů i jednotlivých médií v různých sociodemografických cílových skupinách. Cílové skupiny mohou být definovány i mediálně a lze tak například zjistit, jak se liší průměrný čas strávený na internetu pro slabé a silné diváky televizí nebo rádií.

Kiwi - zásah vybraných médií pro konzumaci alespoň 180 vteřin (vpravo) a pro nedefinovanou délku konzumace (0).
Kiwi - zásah vybraných médií pro konzumaci alespoň 180 vteřin (vpravo) a pro minimální délku konzumace (0).

Pro televize Kiwi umožňuje analýzu živé a odložené sledovanosti pořadů v televizi i na internetu či mediální profil typických televizních a internetových diváků. Data o sledovanosti obsahují sledovanost doma i mimo domov. „Snahou realizátora adMeter projektu není nahrazovat stávající měnové výzkumy, ale doplnit je o rozšiřující informace, které jsou svojí povahou jedinečné a unikátní – sledovanost mimo domov je typickou ukázkou takové informace,“ uvedla společnost Median.

TV Kiwi - většina televizní sledovanosti se odehrává dom (téměř 84 %), mimo domov 16 %. Analýza ukazuje i dosah televizních stanic a jejich webů.
Kiwi - většina televizní sledovanosti se odehrává doma (téměř 84 %), mimo domov 16 %. Analýza ukazuje i dosah televizních stanic a jejich webů.

Také pro rádia je možné zjistit živou a odloženou poslechovost svých stanic. Klíčovým nástrojem pro rádia je ale plánovací software Fenix, který umožňuje plánovat rádiovou kampaň na elektronických datech na denní bázi rovnocenně s televizními kampaněmi. Rádia jako mediatyp tak poprvé v historii mají své vlastní elektronické měření s vteřinou přesností.

Kiwi - živá poslechovost u rádií dominuje (99 %), odložená rádiová poslechovost představuje necelé procento. Větší podíl při poslechu rozhlasu zaujímá poslech mimo domov (58 %).
Kiwi - živá poslechovost u rádií dominuje (99 %), odložená rádiová poslechovost představuje necelé procento. Větší podíl při poslechu rozhlasu zaujímá poslech mimo domov (58 %).

V případě digitálních médií se v Kiwi objevují nejen tzv. „zapojené“ weby, ale především čísla za You Tube a Facebook, které nejsou na českém trhu jinak měřeny. Všechny weby lze profilovat z pohledu detailní sociodemografie i konzumace ostatních mediatypů. Návštěvnost internetu je dále členěna podle zařízení přístupu na desktopovou a mobilní.

Kiwi - online média. Podíl zásahu Facebooku představuje
Kiwi - online média. Podíl měsíčního zásahu Facebooku vůči celému internetu představuje 75 %, videoserveru YouTube 70 %.

Fenix vyhodnotí crossmediální kampaně

Software Fenix nabízí pro všechna média možnost analyzovat efektivitu nejen kampaní napříč mediatypy, ale i porovnat efektivitu zásahu konkrétního média se zásahem ostatních médií v crossmediálních kampaních. Je tak možné pracovat s hodnotami inkrementálního zásahu, což bylo doposud možné pouze na základě odhadů.

Pomocí tzv. crossmediální post analýzy lze vyhodnotit překryvný a unikátní zásah médií v crossmediálních kampaních. Vyhodnocovat je možný naměřený zásah kampaně v televizi, rádiu, na internetu, či jejich kombinacích. OOH kampaně nejsou součástí samotných dat, ale je možné je získat na zakázku ad hoc pro jednotlivé kampaně.

Post
Fenix - kumulativní zásah crossmediální kampaně.

Využívat lze i optimalizaci kampaní v podobě analýzy tzv. alternativních scénářů kampaní. Je tak možné otestovat, zda by alternativní rozdělení investic do jednotlivých mediatypů kampaně přineslo vyšší efekt v podobě vyššího zásahu v cílové skupině, či nikoli.

Pomocí analýzy crossmediálních reachových křivek mají uživatelé možnost plánovat crossmediálně kampaně na cílových skupinách na datech napojených na reklamní schémata médií a ceníky reklamy, které jsou uživatelsky upravitelné. Mediální agentura, respektive koncový klient pomocí této analýzy zjistí, jakou část plánovaného rozpočtu musí alokovat do konkrétních médií, aby crossmediální kampaň dosáhla co nejvyššího zásahu v cílové skupině.

„Klient, který má zakoupená data z adMeteru získává možnosti naplánovat kampaň v jednotlivých mediatypech nad daty se srovnatelnou kvalitou měření. Má možnost spočítat, naplánovat a vyhodnotit přesahy kampaně mezi jednotlivými mediatypy. To umožňuje zcela nově hledat efektivitu zásahu a cílení kampaní,“ dodal Fišer.

Na akci vystoupili i zástupci Seznamu, kteří s Medianem analyzovali profil uživatelů webových platforem Seznamu, především Stream.cz a nově spuštěných Zpráv.

Stream.cz má 5% inkrementální (unikátní) zásah vůči YouTube v populaci 15-69. Stejně tak 5% unikátní zásah vůči PRIMĚ i NOVĚ v populaci 15-24.
Stejně tak 5% unikátní zásah vůči Primě i Nově v populaci 15-24.
Stream.cz má 5% inkrementální (unikátní) zásah vůči YouTube v populaci 15-69.Stejně tak 5% unikátní zásah vůči Primě i Nově v populaci 15-24.

-mav-

Ve spolupráci s Medianem připravujeme sérii článků, které se detailněji zabývají konkrétními možnostmi využití nových softwarů a crossmediálních dat pro jednotlivé typy zástupců mediálního trhu.