Trh reklamy v místě prodeje kontinuálně roste

čtvrtek, 16. února 2017, 08:00 Výzkum MediaGuru

Čistý objem trhu reklamy v místě prodeje v roce 2015 dosáhl hranice 6,7 miliard Kč.

Celkový objem investic do reklamy v místě reklamy kontinuálně roste. V roce 2015 činil 6,71 miliardy korun, což je o 7,2 % více než v předchozím roce. Jedná se o nejvyšší objem za poslední čtyři roky, ukazuje pravidelný monitoring reklamy v místě prodeje (POP), na němž se podílí POPAI ve spolupráci s agenturou OMD Czech (výzkumné oddělení OMG Research).

Monitoring, který probíhá již od roku 2011, staví na třech úrovních sběru dat. Vychází jednak z deklarovaných čistých  finančních objemů členů POPAI, jednak z informací z veřejně dostupných zdrojů a také z finančního objemu reklamních nosičů vyrobených v zahraničí a instalovaných v České republice.

Celkem 16 členů POPAI deklaruje v roce 2015 obrat 1,573 miliardy korun realizovaný v rámci produkce POP komunikačních médií, což je o 5 % vyšší hodnota než v roce 2014. Z veřejně dostupných informací bylo popsáno celkem 67 subjektů, které investovaly celkem 4,259 miliardy korun. Co se týče finančního objemu reklamních nosičů vyrobených v zahraničích, ale instalovaných v České republice, odhaduje se objem na 0,875 miliardy korun. Celkový objem investic do reklamy v místě prodeje vznikl součtem uvedených tří částí monitoringu.

Úroveň monitoringu (net net v mld. Kč bez DPH), 2012-2015

2012 2013 2014 2015
1. Deklarované obraty POPAI (sběr OMD) 1,446 1,398 1,496 1,573
2. SMB, SOHO, Obchodní rejstřík + veřejné zdroje, odhad 3,028 3,615 3,944 4,259
3. Dovoz ze zahraničí 0,895 0,752 0,816 0,875
Celkem 5,368 5,765 6,255 6,707

Z pohledu typologie POP médií reprezentují největší objemy produkčních investic podlahové POP prostředky (34 %), následované regálovými prostředky (20 %). K pokladnám a obslužným pultům souhrnně směřuje 14 % objemu investovaných prostředků a nástěnné a fasádové POP prostředky navýšily v roce 2015 svůj podíl o 10 procentních bodů na 18 %.

Struktura investic do POP komunikačních médií

Zdroj: POPAI CE, OMG Research
Zdroj: POPAI CE, OMG Research

Z produktových kategorií využívají nejčastěji POP prostředky potraviny (21 %), kosmetika (19 %) a nápoje (13 %). Nejvyšší nárůst zaznamenaly kategorie farmaceutických přípravků (z 5 % na 12 %) a služeb. Naopak poklesl podíl kategorií nápojů, spotřebního zboží a potravin.

Investice podle produktové kategorie

Zdroj: POPAI CE, OMG Research
Zdroj: POPAI CE, OMG Research

Dalším zajímavým údajem, který vyplývá z projektu monitoringu, je podíl dočasných versus trvanlivých nosičů POP. V 2015 se podíl trvanlivých nosičů (58 %) poprvé dostal nad dočasné. Během příštích let se ukáže, zda se jedná o strukturální změnu směrem k výrobě a instalacím dlouhodobějšího charakteru.

Investice do permanentních a dočasných POP médií

Zdroj: POPAI CE, OMG Research
Zdroj: POPAI CE, OMG Research

Celou studii si můžete prohlédnout zde: monitoring-invstic-do-produkce-pop-medii

-stk-