AKA: Ceny služeb agentur stouply o pětinu

neděle, 30. dubna 2017, 00:30 Reklama MediaGuru

Konjunktura pomáhá růstu cen v komunikačním odvětví, zjistil průzkum AKA.

Ceny služeb komunikačních agentur se meziročně zvýšily přibližně o 20 procent. Důvodem je konjunktura, která zvyšuje poptávku po agenturních profesionálech. To s sebou přináší růst jejich mezd a zvýšení cen služeb. Uvedla to Asociace komunikačních agentur (AKA).

V průběhu dubna AKA jako každý rok zkoumala hodinové sazby svých členských agentur. Jsou mezi nimi velké nadnárodní agentury, lokální agentury i specializované agentury na on-line komunikaci nebo aktivační kampaně. Zprůměrováním výsledků pro jednotlivé profese vzniká každoroční žebříček. "Už na počátku roku jsme odhadovali, že průměrné roční hodinové sazby půjdou nahoru o deset až 15 procent. Po letech stagnace komunikační průmysl následuje ostatní odvětví," uvedl výkonný předseda AKA Marek Hlavica.

U nejexponovanějších pozic stoupla průměrná sazba i o více než 20 procent. Enormní tlak na odměňování nedostatkových specialistů vede agentury ke zvyšování sazeb. "Je třeba si uvědomit, že rozsah a kvalita služeb je dnes jinde než před pěti lety. A to zejména v souvislosti s vývojem technologií a vyhodnocováním dat," dodal Hlavica.

Například manažer, který má na starosti vztahy se zákazníky, si účtuje hodinovou sazbu v průměru 1686 Kč, zatímco o rok dříve to bylo 1440 korun, grafik 1384 Kč místo 1211 korun a kreativní ředitel 3428 Kč, což je o 882 korun meziročně více.

Na trhu vznikají profese a specializace, které minulé průzkumy hodinových tarifů ani neznaly. Počet nových metod a nástrojů v komunikačním průmyslu neustále roste. Jejich správné propojení, časování a obsahové sladění klade větší nároky na práci agentur.

AKA sdružuje více než 50 agentur podnikajících v komunikačních službách.

-čtk-