Odhad AKA: Do nemediálních kanálů půjde 58,1 mld. Kč

úterý, 18. dubna 2017, 13:30 Marketing, Výzkum MediaGuru

Investice do nemediálních kanálů by letos měly tvořit 58,1 mld. Kč, což je 53 % celkového rozpočtu.

Investice do nemediálních kanálů by letos měly tvořit 58,1 miliard korun, což je o 7,1 miliard korun více než v loňském roce. V porovnání s aproximací čistých investic do mediálních kanálů, vycházející z monitoringu AdIntel, se jedná o 53 % marketingových rozpočtů. Celkový objem investic do marketingové komunikace tak letos dle expertního odhadu činí 109 miliard korun. Ukazuje to aktuální výzkum, který realizovala Asociace komunikačních agentur (AKA) ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere.

Výzkum, jenž probíhal na přelomu února a března letošního roku na vzorku 101 respondentů z řad marketérů, si kladl za cíl zjistit, v jakém poměru jsou marketingové investice alokovány do jednotlivých typů komunikačních kanálů. „Chceme tak jednak pozorovat trendy na trhu, jednak poskytnout zadavatelům širší pohled na jejich rozpočet. Zatímco nyní vidí pouze ten svůj, díky výzkumu získají porovnání s celým trhem,“ popisuje David Čermák, předseda sekce Aktivačních agentur AKA. „Je to také jeden z kroků ambiciózního záměru vytvořit jakousi mapu výkonnosti celého oboru a ideálně se dobrat se k souhrnnému číslu českého marketingového trhu. Na jednom místě bychom mohli, ve spolupráci s tržními partnery, shromáždit například data z monitoringu inzerce AdIntel, od SPIRu, POPAI, z tohoto výzkumu, od mediálních agentur, ale například i relevantní údaje za oblast PR či výstav a veletrhů,“ doplňuje Ondřej Novák, výkonný ředitel ASMEA.

medialninemedialniinvestice

Největší podíl investic do nemediálních kanálů putuje letos do online a mobilního marketingu (10,39 mld. Kč), který také zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst (+ 1,48 mld. Kč). Dále se investuje do eventů (8,11 mld. Kč), direct marketingu (6,25 mld. Kč) či produkce pro mediální kanály (5,98 mld. Kč). „Tento rok se také zvýší investice do spotřebitelských soutěží, což jde ruku v ruce s novou legislativou. Mírně poroste rovněž shopper marketing. Zadavatelé si uvědomují, že to, co se děje v místě prodeje, je pro prodeje zásadní,“ komentuje David Čermák.

aka_investicedonemedialnichkanalu

Mezi marketéry převládá spokojenost 

„S výší i alokací marketingových investic mezi marketéry převládá v současnosti spokojenost. To jen dokazuje, že v době ekonomické konjunktury pozice marketingu v rámci firmy sílí, je na něj kladen větší důraz a marketér má volnější ruce v plánování a rozdělování investic,“ vysvětluje David Čermák s tím, že oproti roku 2014, kdy byla realizována s agenturou Stem/Mark první sondáž aktivačních agentur, se v tomto ohledu situace zlepšila.

aka_spokojenostmarketeru

Pokud by marketéři něco měnili, pak by to nejčastěji byla výše investic jako taková. Mezi změnami v rozdělení se poměrně často vyskytuje přání navýšit investice do online komunikace, včetně sociálních sítí. Občas se objevuje i „touha po větší originalitě“, a to prostřednictvím speciálních projektů. Nicméně už nyní 41 % dotázaných považuje svou marketingovou komunikaci za inovativní – z toho 8 % za velmi inovativní, 33 % za spíše inovativní.

Výsledky výzkumu podle Ondřeje Nováka potvrzují vývoj na českém trhu a nepřinášejí velké překvapení. „Letošní výzkum je spíše potřeba brát jako začátek dlouhodobého měření, který by bylo možné opakovat například na každoroční bázi. Doufáme, že aktuální výsledky přesvědčí i další zadavatele a agentury, aby se do příštího běhu zapojili,“ dodává.

-stk-