Effie otevřela nový ročník, zpřísňuje pravidla

středa, 05. července 2017, 07:00 Reklama MediaGuru

Deklarované výsledky efektivity reklamy nově posoudí i výzkumné agentury.

Soutěž reklamní efektivity Effie, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), vstupuje do nového ročníku s několika změnami. Nejvýraznější změnou je dvoukolový způsob hodnocení prací a důraz na doložitelné výsledky. Agentury specializované na výzkum trhu mají posuzovat, zda předložené výsledky jsou v souladu s jejich zjištěními. Práce proto budou označeny příznakem – červená, oranžová, zelená, který dá porotě signál, s jakou mírou důvěry mají k předloženým údajům přistupovat.

„Nemůžeme se smířit s vágními daty, jako jsou počty zhlédnutí nebo fanoušků na Facebooku. Proto vydáváme nová, podrobná pravidla, která kladou vyšší nároky na přihlašovatele i na porotce,“ říká Martin KlčoLeo Burnett, který v AKA vede pracovní skupinu Soutěže.

Tomu, jak dělat efektivní reklamu a jak to prokázat v soutěžích efektivity, se bude věnovat první Effie workshop letošní sezóny. O měření a prokazování efektivity, vztahu efektivity a hodnocení reklamy a dalších tématech promluví Paul Arnold, trenér z londýnské EACA. Účastníci se také dozvědí, jak koncipovat přihlášku a jaká data bude porota pokládat za relevantní. Workshop o efektivní reklamě se uskuteční 27. července. Zadavatelé i agentury se mohou přihlásit přes email office@aka.cz.

Další novinkou bude „grilování poroty“ krátce po vyhlášení výsledků na konci října. Tento workshop může zajímat především účastníky soutěže.

Práce do letošního ročníku Effie je možné přihlašovat do 22. srpna 2017.

-mav-