Stem/Mark: Nejméně lidem vadí reklama v tisku

úterý, 25. července 2017, 17:20 Reklama, Výzkum MediaGuru

Nejvíce lidem vadí reklama v televizi a na internetu, nejméně ve venkovním prostoru a tisku.

Jednotlivé druhy reklamy vnímají Češi různě. Lépe ji přijímají  v novinách a časopisech a také ve venkovním prostoru. Naopak nejvíce jim vadí v televizi a na internetu. Ukazuje to aktuální výzkum agentury Stem/Mark, jenž se podobně jako dlouhodobá studie Češi a reklama zabýval vnímáním reklamy na českém trhu. Zajímavé je také srovnání s nedávno publikovaným výzkumem AKA, věnujícím se otázce, který druh reklamy lidi dokáže nejvíce zaujmout.

Podle Stem/Marku vadí televizní reklama 68 % dotázaným. Negativně se většina respondentů staví také k videoreklamě na internetu a reklamním e-mailům (obojí 64 %). „Kriticky se dotazovaní staví zejména vůči televizní reklamě a reklamě šířené na internetu, zejména internetovým video spotům. Dva ze tří lidí mají k tomuto druhu reklamy nějaké výhrady. Na druhou stranu – podle nedávno zveřejněného výzkumu AKA – televizní reklama nejvíce zaujme,“ upozorňuje Jitka Zítková ze Stem/Mark. 

vnimaniruznychdruhureklamy
Zdroj: Stem/Mark, n=512 (údaje v grafu v %)

Vnímání televizní a internetové reklamy se navíc v čase mění – 46 %, respektive 45 % lidí uvedlo, že jim tento druh reklamy vadí více než v minulosti. Rostoucí pocit přesycenosti televizní a internetovou reklamou potvrzuje ostatně i letošní výzkum Češi a reklama

Nelibost, kteří Češi vůči těmto dvěma druhům reklamy pociťují, má různé příčiny. „Za prvé reklama přerušuje děj. Za druhé se často stává, že reklamní bloky na jednotlivých televizních stanicích běží současně. U internetové a obzvláště pak u videoreklamy může být problém v tom, že uživatel musí zhlédnout alespoň část obchodního sdělení, jinak se k požadovanému obsahu nedostane,“ dodává Zítková.

Posun ve vztahu k jednotlivým druhům reklamy v čase

vnimanireklamyvcase
Zdroj: Stem/Mark, n=512 (údaje v grafu v %)

Zlepšení vnímání zaznamenala reklama v novinách a časopisech, která nevadí 60 % dotázaných. U 12 % se její postavení oproti minulosti dokonce zlepšení. Poměrně stabilní vnímání v čase panuje také u venkovní reklamy.

Výzkumu agentury Stem/Mark uskutečněného prostřednictvím online dotazování na Českém národním panelu se zúčastnilo 512 českých řidičů ve věku 18 až 59 let. 

-stk-