Median uvádí nástroj pro veřejnost Showme

úterý, 10. října 2017, 07:00 Výzkum MediaGuru

Pro veřejnost uvádí Median nástroj Showme k analýze dopadu elektronických a online médií.

Výzkumná agentura Median spustila nový online interaktivní nástroj Showme, který umožňuje širokému publiku prohlížet si data z různých výzkumných projektů společnosti.

Agentura Median dodává na trh třetím rokem data z elektronického měření adMeter, které poskytuje informace o mediální konzumaci napříč mediatypy (rádia, televize, internet) v České republice a umožňuje integrovanou strategii napříč těmito mediatypy. K analýzám a plánování s daty adMeter slouží softwary Kiwi Fénix. Pro širší veřejnost teď uvádí online nástroj Showme, kde je možné sledovat například:

  • Top 10 médií napříč mediatypy dle ratingu ve volitelných cílových skupinách.
  • Křivky ratingů mediatypů a jejich proměny v týdnech.
  • Analýzy kumulativních ratingů mediatypů a multiscreening.
  • Analýzy tzv. inkrementálních reachů.
Ukázka z nového nástroje Showme, zdroj: Median

Ukázka z nového nástroje Showme, zdroj: Median

Nástroj Showme je přístupný na internetové stránce a veškeré informace o mediální konzumaci každý měsíc automaticky aktualizuje. Median počítá v nejbližší době s denní aktualizací dat.

Showme ale nemá být jen nástrojem pro zájemce o média. Agentura plánuje nástroj zaměřovat také na výstupy v oblasti svých sociálně-politických výzkumů. Ukazuje například analýzu faktorů pracovní aktivity ve vyloučených oblastech. V blízké budoucnosti chce Median zveřejnit i interaktivní analýzu volebního chování.

Ukázka použití nástroje Showme, zdroj: Median

Ukázka použití nástroje Showme, zdroj: Median

K zobrazování výstupů v Showme není třeba žádné speciální odbornosti či znalosti, užívání má být intuitivní. Ve většině aplikací je možné navolit si různé časové období a různé cílové skupiny, pro které se zobrazí data v grafu. Interaktivní je i legenda grafů – pokud uživatele zajímají v grafu jen některé ukazatele, může si je zobrazit či naopak skrýt kliknutím na položky v legendě.

-mav-