Právo v marketingu: Letos soutěže, příští rok GDPR

pátek, 15. prosince 2017, 13:00 Marketing MediaGuru

Letošní právní změny přinesly zjednodušení spotřebitelských soutěží i kritizovanou novelu o regulaci reklamy, příští rok nastoupí GDPR.

Během letošního roku se událo několik změn legislativy, jež se dotkly marketingových aktivit – od ledna se marketérům uvolnily ruce v pořádání spotřebitelských soutěží, od dubna vstoupila v platnost novela zákona o regulaci reklamy. Ta dopadla především na zadavatele a šiřitele reklam na léčivé přípravky, doplňky stravy a kojeneckou výživu. Od září měly na základě novely zákona o pozemních komunikacích zmizet billboardy u dálnic a silnic první třídy. A v příštím roce se musí marketéři naopak připravit na GDPR.

Spotřebitelské soutěže

Do 1. ledna 2017 bylo pořádání spotřebitelských soutěží celkem složitou záležitostí. V souladu s loterijním zákonem byl zakázán náhodný výběr výherce, maximální hodnota výhry byla stanovena na 20 tisíc korun, souhrnná hodnota výher v soutěžích pořádaných danou společností mohla dosáhnout nejvýše 200 tisíc korun. „Tato omezení padla s přijetím zákona o hazardních hrách, který už spotřebitelské soutěže neupravuje vůbec. Marketéři jsou tak nyní vázáni pouze ,fair play‘ pravidly v rámci zákazu klamání spotřebitele. Zákon o ochraně spotřebitele marketérům stanoví povinnost srozumitelně informovat o pravidlech soutěže a vyvarovat se nekalých obchodních praktik, např. klamání,“ popisuje pro MediaGuru.cz Petra Dolejšová z advokátní kanceláře eLegal, pořádající mimo jiné semináře Právo v marketingu.

Novela zákona o regulaci reklamy

Další podstatná změna se odehrála novelou zákona o regulaci reklamy, která je účinná od 1. dubna 2017. „Zákonnou iniciativou několika poslanců se do zákona dostalo ustanovení, podle kterého odpovídají za zákonnost reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní výživu a kojeneckou výživu zadavatel (většinou klient) a šiřitel (poskytovatel mediálního prostoru) společně a nerozdílně. Šiřitel reklamy se ale může velmi snadno dostat do pozice, ve které není schopný soulad reklamy se zákonem posoudit, ať už pro nedostatek odbornosti, nebo chybějící informace,“ vysvětluje Petra Dolejšová.

Toto ustanovení se stalo častým terčem kritiky profesních asociací. Ve společném stanovisku se k němu vyjádřily Asociace televizních organizací, Asociace komerčních televizí, Asociace provozovatelů soukromého vysílání, Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj, podle nichž dochází tímto krokem „k nesystémovému stanovení odpovědnosti šiřitele reklamy mimo logiku a nad rámec původní koncepce“.

Novela zákona o pozemních komunikacích

Od 1. září 2017 měly na základě novely zákona o pozemních komunikacích zmizet billboardy u dálnic a silnic první třídy. Nařízení se týká zhruba tří tisíc nosičů, u jiných typů komunikací než u dálnic a silnic první třídy jsou nosiče povolené. Většina majitelů své billboardy odmontovat původně odmítla, společnost Czech Outdoor pak své reklamní plochy přelepila českou vlajku v domnění, že se tím jejich odstranění vyhnou. Silničáři je však i přesto začali postupně odstraňovat. Po třech měsících od zákazu se zatím podařilo odstranit nepovolených reklamních poutačů jen zlomek.

V květnu přijde GDPR

V příštím roce 2018 – konkrétně 25. května – vstoupí v platnost ve všech státech Evropské unie, včetně České republiky nové nařízení na ochranu osobních údajů, známým pod názvem GDPR neboli General Data Protection Regulation. „Drama kolem nařízení je trochu přifouknuté médii, protože tento evropský předpis v podstatě kopíruje právní úpravu, kterou máme v ČR již od roku 2000. Přináší několik novinek, a to například osobu tzv. pověřence, vyšší pokuty, povinnost vést některé dokumenty nebo povinnost nahlásit únik osobních údajů do 72 hodin od jeho zjištění,“ myslí si Petra Dolejšová.

Podle ní vyplývá větší zájem veřejnosti a médií o GDPR z výše sankcí, které mohou dosáhnout až výše 20 milionů eur nebo 4 % z obratu za uplynulý finanční rok celé firmy. Výše pokuty se přitom bude odvíjet nejen od míry škody, ale také od kroků, které firmy pro ochranu osobních údajů učinily. Na GDPR jsou přitom doposud připraveny jen 4 % českých firem.

O tom, jak se GDPR může dotknout novinářské práce, se můžete dočíst zde.

Konference GDPR v marketingu

Advokátní kancelář eLegal pořádá ve spolupráci s Pavlem Ungrem na téma GDPR v marketingu konferenci. Konat se bude 7. března 2018 v Praze.

Tematicky se zaměří především na praktické aspekty tohoto nového nařízení­ v oblasti e-mailingu, PPC kampaní, affiliate a zákaznické péče, analytiky, kampaní na Facebooku, UX, SEO a tvorby obsahu. Kromě advokátky Petry Dolejšové a Pavla Ungra na ní vystoupí například Jan Kvasnička, Markéta Kabátová nebo Jakub Čižmar.

Více informací naleznete zde.

-stk-