Radiohouse loni zvýšil obrat, rádiový trh rostl

pondělí, 4. prosince 2017, 07:30 Rádio MediaGuru

Oba hlavní prodejci rádiové reklamy loni zvýšili obrat, hospodaření ale bylo ztrátové.

Zdroj: Photospin

Zdroj: Photospin

Společnost Radiohouse, největší hráč na trhu rozhlasové reklamy, zvýšila v loňském roce obrat na 785 mil. Kč. V meziročním srovnání to bylo o 25 procent víc. Hospodaření společnosti ale na druhou stranu skončilo s vyšší ztrátou než v roce 2015, ta se prohloubila na 42 mil. korun. Na tomto výsledku se odrazil především růst nákladů v loňském roce.

Rok 2016 byl druhým samostatným rokem fungování společnosti Radiohouse. „Na jedné straně byl rok 2016 spojen s posílením pozice společnosti na trhu rozhlasové reklamy a zefektivněním péče o klienty, na druhé straně představoval rok 2016 pokračující transformaci všech procesů od mateřských společností. Tato transformace byla spojena i s nárůstem nákladů, které měly vliv na celkové hospodaření společnosti,“ uvedla společnost ve výroční zprávě za rok 2016.

V březnu 2017 prošla organizační struktura společnosti Radiohouse zásadní změnou. Bývalí jednatelé (Štěpán Ryska, Lubor Zoufal) byli odvoláni a spolu s jmenováním nových jednatelů (Michael Mizera, David Kodera) byl jmenován i generální ředitel společnosti Miroslav Hrnko s cílem optimalizovat nastavení pracovních procesů. Radiohouse ve výroční zprávě předpokládá, že v letošním roce stabilizuje hospodaření a dosáhne kladného hospodářského výsledku.

Celkově se potvrzují predikce rozhlasových hráčů o růstu rádiového trhu v roce 2016. Jak už jsme informovali, druhý hlavní komerční hráč, společnost Radio United Services, loni zvýšila obrat o  7 % na 440,4 mil. korun. Společnost ale také hospodařila se ztrátou, konkrétně -38,332 mil. korun.

Tržby společností Radiohouse a Radio United Services (tis. Kč)

tržby z prodeje výrobků a služeb 2016 2015 změna (%)
Radiohouse 785 138 628 411 24,9
Radio United Services 440 381 410 022 7,4

Zdroj: výroční zprávy 2016

-mav-