Před druhým kolem má větší mediální publicitu Zeman

úterý, 23. ledna 2018, 17:50 Výzkum, Aktuality MediaGuru

Větší mediální pokrytí před druhým kolem prezidentské volby má stávající prezident.

Zdroj: Nova a FB Jiřího Drahoše

Zdroj: Nova a FB Jiřího Drahoše

Zatímco během historicky první přímé volby prezidenta v roce 2013 bylo mediální pokrytí obou kandidátů vyrovnané, letos se píše několikanásobně více o Miloši Zemanovi než o jeho protikandidátovi, Jiřím Drahošovi. Vyplývá to z analýzy archivních zdrojů mediálního monitoringu Monitora Media.

„Již teď je jasné, že paralel mezi oběma volbami není mnoho. Změnilo se rozložení sil médií, Miloš Zeman do souboje vstupuje z prezidentské funkce, která mu z podstaty zajišťuje velkou viditelnost. Shodně naopak sledujeme vysokou roli online titulů včetně menších vydavatelů, kteří souhrnně poskytují až 80 % informací o prezidentských volbách, a vyostření souboje před samotným závěrem skrze negativní celospolečenská témata,“ říká Tomáš Berger, CEO společnosti Monitora.

Současnost: Zeman těží ze své funkce prezidenta

Zatímco vydavatelství se předvolebním tématům věnovala již druhý den nového roku, volební téma začali lidé na sociálních sítích sdílet a konzumovat až těsně před konáním voleb, konkrétně 8. ledna. Jasnou převahu před vypuknutím prvního kola měl ve článcích a reportážích současný prezident. Během několika lednových dnů do začátku prvního kola získal 3x větší pokrytí mediálního prostoru než akademik Jiří Drahoš.

V mezičase mezi oběma koly získává prezident denně náskok o 230 zmínek napříč médii. Od začátku měsíce k 22. lednu lze najít o stávajícím prezidentovi zhruba 13 000 výstupů, o Jiřím Drahošovi o 5 000 zmínek méně. Nižší zájem o Jiřího Drahoše lze částečně přisuzovat jeho nové pozici v politice, neboť podstatná část publicity Miloše Zemana logicky pramení z jeho vykonávaného prezidentského postu.

Zdroj: Monitora

Zdroj: Monitora

Z pohledu témat generují publicitu u Miloše Zemana především otázky spojené s jeho vztahem k Rusku a jeho zdravotním stavem. U Jiřího Drahoše je pak možné vysledovat prudký nárůst tématu migrace.

Zdroj: Monitora

Zdroj: Monitora

Zdroj: Monitora

Zdroj: Monitora

„Zajímavé bude sledovat, jak se publicita vyvine poslední týden před volbami. Štáby obou kandidátů budou muset sledovat tahy soupeře v médiích v reálném čase a stejně tak sledovat zrod a postup negativních informací především v online prostředí. Ukazuje se, že za jeden den je jedno téma schopné vygenerovat vyšší desítky výstupů s nezanedbatelným zásahem, během dvou dnů už to mohou být nižší stovky. Rychlost šíření informací je výrazně vyšší než před pěti lety,“ popisuje Berger.

Pohled do minulosti: stav mezi Zemanem a Schwarzenbergem vyrovnaný

Pro srovnání ukazuje analýza, že v roce 2013 média před první volbou dvojice Zeman – Schwarzenberg zásadně nefavorizovala žádného z kandidátů a k oběma přistupovala vyrovnaně. Z celkové publicity, která byla oběma kandidátům věnovaná před prvním kolem voleb, připadlo Miloši Zemanovi 52 % zmínek, Karlu Schwarzenbergovi pak 48 %. Situace zůstala podobná i mezi oběma koly, kdy 51 % zmínek připadlo Karlu Schwarzenbergovi, 49 % Miloši Zemanovi. Ten nakonec volby vyhrál s náskokem 10 %.

Zdroj: Monitora

Zdroj: Monitora

Není bez zajímavosti, že zatímco tištěné a online tituly více zmiňovaly Karla Schwarzenberga, v rozhlase a televizi byly jejich síly vyrovnané. Slovenská média, která české volby také sledovala, pak jednoznačně častěji zmiňovala Miloše Zemana.

Před druhým kolem voleb přišla na pořad dne témata, o kterých do té doby nebylo zásadně slyšet: Benešovy dekrety, které měly v médiích raketový nástup týden před začátkem druhého kola, dále rodinné vazby knížecí rodiny za druhé světové války, podpora Václava Klause Miloši Zemanovi nebo korupční kauzy ČSSD i TOP9.

-stk-