Tomáš Gavlas prodal podíl v agentuře Get Boost

čtvrtek, 8. února 2018, 00:10 Reklama MediaGuru

Agentura Get Boost Media, specializující se na Youtube marketing, změnila svou vlastnickou strukturu.

Tomáš Gavlas, foto: Get Boost

Tomáš Gavlas, foto: Get Boost

Z agentury Get Boost, specializující se na YouTube marketing, odchází po třech letech jeden z jejích zakladatelů a dosavadní ředitel Tomáš Gavlas, který v agentuře vlastnil 50% podíl. Zbývajících 50 % náleží Davidu Růžičkovi, který byl druhým zakladatelem a v agentuře plnil roli provozního ředitele.

David Růžička se nyní stává majoritním vlastníkem agentury s podílem 60 % a také jejím novým ředitelem. Ve vlastnické struktuře jej s podílem 40 % nově doplní Robin Růžička, který s agenturou spolupracuje od jejího samého začátku a zastává pozici account directora.

„Od první myšlenky do dnešního dne jsem věnoval agentuře skoro čtyři roky svého života. Za tu dobu jsem viděl jak od pouhého semínka dospěla v úspěšný business. Bylo mi radostí ho budovat, ale vloni jsem pochopil, že mé poslání je tu naplněno. Get Boost vstupuje do klidnější fáze, kde bude vyžadovat jiný způsob řízení. Jsem rád, že ze všech možných kupců nakonec firma zůstává ‚doma‘ u partnerů, kteří s ní byli od začátku," uvedl Tomáš Gavlas.

Podle Davida Růžičky ukončuje Get Boost jednu etapu své existence. „Teď nás čekají nové výzvy spojené s tím, jak agentura roste a vyvíjí se. Jednou z nich je zaměření se na růst kvality nabízených služeb, jak u reklamních kampaní s youtubery, tak u správy firemních youtube kanálů. Dalšími jsou rozvoj dlouhodobých strategických partnerství a budování vlastní produkce spojené s rostoucí poptávkou po tvorbě videoobsahu na klíč,” uvedl.

Firma Get Boost vznikla v létě roku 2014, od listopadu 2015 zahájila oficiální start. Založili ji Tomáš Gavlas a David Růžička, kteří vznikem agentury reagovali na rostoucí fenomén komunity youtuberů.

Důvody, proč se Tomáš Gavlas rozhodl odejít, sepsal v delším zamyšlení zde.

-mav-