CVVM: Důvěra v klasická média se v Česku zvýšila

čtvrtek, 5. dubna 2018, 14:55 Výzkum MediaGuru

Březnové šetření CVVM registruje statisticky významný nárůst důvěry v klasická média.

V porovnání s předchozím šetřením z října 2017 zaznamenal Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v aktuálním šetření vzestup důvěry ke klasickým médiím (tisk, televize, rádio). Týká se to i růstu důvěry k výzkumům veřejného mínění. Vyplývá to z šetření CVVM v březnu 2018.

Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (69 %) a policie (66 %), nejméně lidé důvěřují církvím (25 %). Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná ještě v případě soudů, výzkumů veřejného mínění, bank a rádií, v případě odborů převažuje důvěra jen mírně.

U internetu je podíl odpovědí statisticky vyrovnaný.

U ostatních institucí (televize, tisk, neziskové organizace) již výrazně převažuje nedůvěra.

Důvěru ke klasickým médiím častěji vyjadřovali mladí do 19 let, studenti a dotázání se základním vzděláním. Dotázání hodnotící životní úroveň své domácnosti jako dobrou a lidé, kteří se na škále politické orientace řadí jednoznačně k pravici, vyjádřili častěji důvěru v tisk a rádia, která také připadají více důvěryhodná ženám než mužům (důvěřuje 57 % žen a 47 % mužů).

Zdroj: CVVM

Zdroj: CVVM

V případě médií (televize, tisk, rádio) byl přibližně od roku 2011 zaznamenán poměrně výrazný postupný pokles důvěry, který se v březnu 2014 zastavil (během roku došlo k nárůstu důvěry zhruba o 5 procentních bodů), avšak tento stav neměl dlouhého trvání a v březnu 2015 opět nastal pokles. V březnu minulého roku podíl důvěry mírně vzrostl, nicméně do dalšího šetření (říjen 2017) statisticky významně
poklesla důvěra v tisk a podíl důvěřujících televizi a rádiům se nevýznamně snížil (nepřekročil úroveň statistické chyby).

V aktuálním výzkumu z března 2018 však klesající trend nepokračoval, a naopak došlo ke statisticky významnému nárůstu důvěry ke všem sledovaným médiím. V případě tisku vzrostla důvěra o 9 procentních bodů, podíl důvěřujících televizi se zvýšil o 8 procentních bodů, rádiu o 6 procentních bodů a v případě výzkumů veřejného mínění o 5 procentních bodů.

-mav-