Lidé věří víc novinařině než sociálním sítím

úterý, 17. dubna 2018, 08:00 Výzkum MediaGuru

Nová vlna výzkumu Edelman Trust Barometer naznačuje zvyšující se důvěru v tradiční žurnalistiku.

Foto: Wikimedia Commons

Foto: Wikimedia Commons

Podle posledního globálního výzkumu Edelman Trust Barometer snižují důvěryhodnost online platforem a sociálních sítí hoaxy a fake news. Zato důvěra v tradiční novinařinu se po letech začala zvyšovat. Důvěra v sociální sítě a platformy poklesla v loňském roce o dva procentní body, dohromady jim věří 51 % lidí. Naopak tradičním médiím, a především žurnalistice, důvěřuje 59 % lidí. Oproti minulému roku jde o nárůst pět procentních bodů.

Ještě v roce 2015 přitom situace byla opačná – tradiční novinařině důvěřovalo pouze 51 procent lidí, zatímco online platformám 54 %. Důvěryhodnost novinařiny se v očích veřejnosti od té doby zvedla o celých osm procentních bodů.

Důvěra v žurnalistiku a sociální platformy, zdroj: Edelman Trust Barometer

Důvěra v žurnalistiku a sociální platformy, zdroj: Edelman Trust Barometer

Většina lidí však cítí k médiím spíše nedůvěru. Zhruba polovina lidí sleduje zprávy méně než jednou týdně. Především mladí lidé se více věnují sociálním sítím, k nimž jim usnadňují přístup smartphony a další technologie. Zprávám v tradičních médiích pak věnují méně pozornosti.

„Nezkušenost může vést k tomu, že mají lidé problém rozeznat, zda čtou zprávu z důvěryhodného zdroje. Stejný problém může vznikat také v důsledku přehlcení informacemi, ke kterému právě na internetu dochází. Pro řadu lidí je pak nesnadné rozlišit, co je a co není pravda,“ komentoval výsledky průzkumu Jan Kučmáš, partner společnosti AMI Communications a předseda Výkonné rady APRA. Tím, co je pravda a co lež, si podle průzkumu společnosti Edelman není jisto celých 60 % respondentů.

Pověst sociálních sítí a platforem je v poslední době narušená kvůli hoaxům a falešným zprávám. V průměru sedm z deseti lidí vyjádřilo obavu, že by fake news mohly být využity jako zbraň. K obavě navíc přispívá i nejistota. Téměř dvě třetiny (63 %) dotazovaných přiznaly, že neumí rozeznat hoaxy a fake news od solidní žurnalistiky.

Výsledky průzkumu byly publikovány ještě před kauzou zneužití osobních dat na Facebooku.

Úplné výsledky průzkumu Edelman Trust Barometer 2018 jsou k dispozici online ke stažení.

-mav-