Mediální chování: Median registruje nemalý podíl ignorantů

úterý, 10. dubna 2018, 10:20 Výzkum MediaGuru

Výzkumná agentura Median uspořádala konferenci Spotřebitel v digitální době.

Foto: Photospin

Foto: Photospin

Vývoji a trendům v konzumaci a v hodnocení mediatypů za posledních deset let, zejména s důrazem na online život, se věnovala konference výzkumné agentury Median s názvem Spotřebitelé v digitální době. Z trendů je viditelný stále větší důraz na čas strávený na internetu mimo domov či narůstající zájem o nakupování online (je ale nutné brát v úvahu generační souvislosti). Ukazuje se rostoucí důležitost smartphone jako nástroje pro přístup na internet, naopak klesá zastoupení PC.

Nová crosmediální segmentace ukazuje vazby mezi konzumací jednotlivých mediatypů, dává do souvislosti čas strávený s jednotlivými mediatypy, zahrnuje i značky v oblasti médií a zájem o nejrůznější témata. Ukazuje například, jak spolu souvisí print s televizí, jak silným mediatypem je rádio, zejména v některých cílových skupinách, čím bývá doplňováno sledování webu a další souvislosti z oblasti konzumace médií. „Největší segment v crossmediální segmentaci jsou tzv. ignoranti, často teenageři, kteří nečtou, neposlouchají rádio, pod průměrem populace mají i svá nejsledovanější média,“ uvedl Vladimír Kožíšek, vedoucí mediálních výzkumů Medianu.

Zdroj: Median

Zdroj: Median

Zdroj: Median

Zdroj: Median

Jako základní nástroj pro získání rychlého profilu značky v základních demografických, mediálních, spotřebních a lifestylových charakteristikách uživatelů dané značky byl představen produkt MML Basic.

Data přitom nepotvrdila řadu stereotypů, kterými je opředena generace „mileniálů“. Zdá se, že tzv. mileniálové jsou spíše determinovaní vzděláním a názory, než že by šlo o specifickou charakteristiku jedné generace. Mileniálské chování se objevuje ve všech věkových skupinách. „I mezi generací X, která je generační předchůdce mileniálů (tj. lidé ve věku 35 až 55), najdeme totiž třetinu lidí s výrazným mileniálským chováním,“ přiblížila Erika Kováříková ředitelka výzkumu MML-TGI.

Zdroj: Median

Zdroj: Median

Jak se vypořádat s obecnou otázkou neuvedených příjmů, řeší nové finanční proměnné v datech MML-TGI. Umožňují volit cílovou skupinu podle množství peněz, které má domácnost k dispozici po zaplacení všech nezbytných výdajů.

Představeny byly sociálně-politické segmenty, tedy rozdělení populace do kategorií podle preferencí v této oblasti. Tato segmentace má umožnit mediím lépe poznat svoji cílovou skupinu z pohledu témat, která jsou pro danou skupinu přitažlivá.

Závěr patřil tématu rozdělení bývalého Československa. Na datech agentury Median byly představeny odlišnosti i shody ve vnímání některých událostí, situací či značek.  „Slováci hodnotí členství v EU výrazně pozitivněji než Češi. A to napříč věkem i vzděláním. V Česku hodně záleží právě na vzdělání,“ říká analytik ze slovenské pobočky Medianu Michal Mislovič. Výzkumy také ukazují, že vztahy mezi Čechy a Slováky jsou i 25 let po rozdělení nadstandardní.

-mav-